Çandarlızade Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Çandarlızade Ali Paşa Biyografi,Çandarlızade Ali Paşa Kimdir ,Osmanlı sadrazamı (?-iznik 1407).

Çandarlızade Ali Paşa Hayatı

Murad I (Hüdavendigâr), Yıldırım Bayezid ve Emir Süleyman devirlerinde veziriazamlık yaptı.

Çandarlı Halil Paşanın oğlu.

Babası ölünce yerine geçti.

O sırada Balkanlarda Osmanlılar aleyhindeki antlaşmaya Bulgarlar da girmişlerdi.

Bulgarların bu antlaşmaya girmelerini önlemek üzere Çandarlı Ali Paşa, 30 000 kişilik kuvvetle Bulgaristan’a yürüdü. Pravadi, Şumnu, Tırnova, Silistre ve Niğbolu’yu zaptetti.

Kısa zamanda kazanılan başarılar, Kosova zaferini sağladı.

Yıldırım Bayezid devrinde veziriazam olan Ali Paşa İstanbul kuşatmalarında önemli siyasi ve askeri roller oynadı.

Kuşatmanın uzaması, Timur tehlikesinin belirmesi, Osmanlıların Şehzade Süleyman Çelebi’yi savaş alanından Bursa’ya, oradan da Edirne’ye kaçırdı ve veziriazam olarak ölünceye kadar ona hizmet etti.

Çelebi Mehmed’in Süleyman Çelebi’ye karşı yaptığı harekât, Ali Paşanın siyasi ve askeri dehasıyla bertaraf edildi.

Babası Çandarlı Halil Paşaya kadar vezirler, yalnız devletin İdari ve mali işleriyle uğraşırlardı.

Bu usul Ali Paşadan itibaren değişti, vezirlik ve ordu kumandanlığı birleştirildi.

Ali Paşa, hukuki işlemlerde kadıların aldığı rüşveti önlemek için alacakları parayı tespit eden bir kanun hazırlattı.

Alim, kudretli bir kumandan ve iyi bir diplomat olmakla beraber, içki düşkünlüğünü ve Bayezid’i içkiye alıştırdığını tarihler yazar.

Bursa’da adıyla anılan bir mahalle, cami ve zaviyesi vardır.

  Osmanlı biyografi eserinde şöyle değerlendirilir

Alim; değerli ve tedbirli bir vezir; teşkilatcı bir komutan.; kudretli bir devlet adamiı; iyi bir diplomat (idi).
Fakat dünya zevklerine düşkün biri (idi).
Tarihler değerini ve hizmetini takdir etmekle beraber Sultan Beyazıt’ı içkiye alıştırmasından dolayı kendisini kusurlu görürler.
Çok cömert olduğunu tarihler yazarlar.
Bu dönemde ailenin servetinin hükümdar ailesinin servetine eşdeğer hale geldiğini de burada belirtmek gerekir.
Yıldırım Beyazıt zamanında, Çandarlı Ali Paşa’nın tavsiyesiyle, kadılara baktıkları davalardan muayyen bir ücret tahsis edilerek rüşvet almaları önlenmiştir.

Bir cevap yazın