Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Canfeda Kadın,Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Canfeda hatun kimdir,Canfeda Kadın Kimdir,Hayatı (Saliha Hatun), Murad III zamanında osmanlı sarayında harem kethüdası (öl. İstanbul 1600).

Canfeda Kadın Hayatı

Selim H’nin karısı ve Murad III’ün annesi olan Nurbanu Sultanın en gözde cariyesiydi.

Murad III, annesinin vasiyeti gereğince, onu Harem-i hümayuna nazır yaptı.

Kethüda Kadın makamında ün kazandı. Mehmed III’ün cülusundan sonra, adet olduğu üzere Eskisaray’a gönderildi.

Burada, saraylıları evlendirmeye memur edildi, ölümüne kadar ikbal ve servetini korudu.

Hayır işleriyle uğraştı.

Beykoz yakınlarındaki Akbaba köyünde bir mescidi île hamamı, Karagümrük’te Şeyh Nureddin Cerrahi dergahı yanında 1584’te yapılan bir camii ile mektebi, Saraçhane başında bir sebili ve 1002 (1593-1594) tarihli çeşmesi, Kadımpaşa’da Tersane ardında bir zaviyesi bulunuyordu.

Bir yanıt yazın