Canhasan Höyüğü | Ansiklopedik Bilgi |

Canhasan Höyüğü Karaman şehir merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda höyük.

Karaman Canhasan Höyüğü

1961 Yılından sonra Davit French başkanlığındaki İngiliz heyeti tarafından kazıldı.

Höyükte dört tabaka tespit edildi. Tabakalar karışık bir durum gösterir.

Bunlar I—2A—2B—3 diye numaralandırılmıştır. özellikle 2B katında geniş alanlar kazılarak, mimari bakımından önemli bulgular ortaya kondu.

Bu tabakada büyük bina kompleksleri göze çarpar;tespit edilen evlerin planları dikdörtgen veya kare şeklindedir.

Duvarlar kerpiçten ve 2 m kalınlıktadır.

Evlerde kapı yoktur. Giriş çıkış, çatıdan merdivenler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Ev duvarlarında birtakım çıkıntılar görülmektedir.

Duvarların üzerinde kaim bir sıva tabakası bulunmaktadır.

Bazı odaların duvarlarında freskler bulundu.

2 B Katının keramiği çok ilgi çekicidir.

Burada ele geçen, çarkta yapılmış kapların yarısı boyalıdır.

Elde yapılmış kapıların üzerinde açık renk astar ve üzerinde de kahverengi, kırmızı boya ile bezekler vardır.

Bunlar birbirine paralel çizgilerden meydana gelmiş bezeklerdir.

Kap formları olarak, çanak, geniş çömlekler, dar boyunlu kaplar, kâseler dikkati çeker.

Keramiklerin Mersin XXIII.-XX. tabakaları zamanında Mersin’den ithal edildiği anlaşılmıştır.

2B Tabakası erken kalkolitikten orta kalkolitiğe geçiş safhasını teşkil etmektedir.

2A Katı ise 2B’den pek az değişiklik gösterir.

Bilhassa keramiklerde yeni birtakım form ve bezek türleri karşımıza çıkar. Genel olarak boyalı çanak çömlekler azalmıştır.

Boyasızlar çoktur.

Ayrıca çizgi bezekli birtakım kaplar bu tabakada ele geçmiştir.

2A Tabakası orta kalkolitik devrimi içine alır.

Canhasan höyüğü’nün en üst tabakası (I) karışık tabakadır.

Burada Osmanlı, Roma ve Kalkolitik çağ buluntuları karışık olarak ele geçmektedir.

Canhasan kalkolitik kültürü M.Ö. VI. binin sonuyla V. binin ilk yarısı arasında tarihlenir.

Bir cevap yazın