Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Çapanzade Arif Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Çapanzade Arif Kimdir Divan şairi (öl. 1920).

Çapanzade Arif Hayatı

Cebbarzadeler’den Çapanzade Şakir Efendinin oğlu.

Babıâli ve Babıseraskerî kalemlerinde kâtiplik yaptı.

Tasavvuf kültürü vardı, şiirlerinde şekle önem verdi.

Din ve tasavvuf konusunda eserleri vardır.

Başlıcaları: izâh-ül-Merâm alâ Velâdet-i Seyyid-ül-Enâm Peygamber’in Doğumu Üzerine Meram Açık-Laması: [Mevlit yorumu]); Hadis-i Erbain lerhi (Kırk Hadis Yorumlaması, 5 c.); Gül-deste-i İsmet (îsmet Antolojisi [gazel şerhi]); Divançe.

Bir yanıt yazın