Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Çapari Nedir, Nasıl Yapılır ve Avlanılır | Balık Avı Teknikleri |

Çapari hakkında Bilgi,Çapari Nedir,Nasıl Yapılır ve Avlanılır,Uzun bir beden üzerine eşit aralıklarla tüylü iğneler bağlanmış köstek dizisine çapari denir.

Çapari, balığın cinsine ve kullanılış şekline göre çeşitlidir.

İğne adedi azalıp çoğalabilir.

Ana hatları bir olmakla beraber çaparilerin beden ve köstek kalınlıkları ile köstek uzunlukları, balığın büyüklük ve küçüklüğü ile bolluk ve azlığına göre değişir.

Amatörlerin kullanacağı çaparilerin köstek adedi profesyonel çaparisinin köstek adedinin yarısından daha azdır. Bununla beraber açık denizlerde, derin sularda amatörler de çok iğneli çapari kullanabilirler.

Kıyıdan savrulma suretiyle ve makaralı kamışla kullanılan çaparilerin köstek sayısı 10’u geçmez. Çok uzun kamışlarda bu adet en nihayet 15’li olabilir.

Çapari iğneleri çapraz ve düz olmak üzere iki çeşittir ve iğneler beyazdır.

Bir kaç defa deniz suyu görmüş çaparilerin matlaşmış iğnelerini bir çakı ile kazıyarak parlatmak daima faydalıdır.

Balığın curum zamanlarında siyah iğne ile donatılan çapariler de balık yakalar. Fakat bu durum hiç bir zaman kaideyi bozmaz.

Tür itibariyle dört çeşit çapari sayılabilir:

Palamut veya kofana çaparisi, uskumru çaparisi, istavrit çaparisi, yemli izmarit çaparisi.

Palamut Çaparisi Nasıl Olmalı

0.50 veya 0.60 kalınlıkta ve 30 – 40 santim uzunluktaki kösteklere 1/0 veya 2/0 numara beyaz ve kalaylı iğneler, kuvvetli kırmızı ipekle ve kazların göğüs tüyleriyle beraber bağlanır.

Bu tüyler münasip kalınlıkta ve iğnenin damağını örtecek şekilde bağlanmalıdır.

Palamut ve kofana, hareketli ve kuvvetli balıklar olduğundan kösteklerin dökümlerinin bedenden sıyrılmaması için kazıkbağı düğüm kullanmak gerekir.

Palamut çaparisi sandalla yapıldığı zaman en çok 25 iğneli olmalıdır.

Karadeniz’de büyük motorlarda kullanılan çaparilerin köstek adedi 100 kadar olabilir.

Çapari çekildiği zaman gelen balıklar teker teker ayıklanarak boş köstekler sandala dolaşmayacak şekilde serilir.

Palamut çaparisinin fırdöndüsü 4 santim boyunda çok sağlam olmalıdır.

Fırdöndüden sonraki asıl olta 150 veya 2 milimlik misina olması gerekir. Gamı alınmış kalın ip de bu işi görebilir.

Uskumru Çaparisi Nasıl Olmalı

Köstekler 0,30 – 0,35, beden ise 0,50 misinadan oluşur.

Uskumru çaparisinin tüyleri kırçıllıdır.

Tekir kazların kanat veya kuyruk teleklerinden münasip kalınlıkta koparılmak suretiyle iğnelere bağlanır.

İğneler 2 – 3 numara beyaz iğnedir.

Uskumru çaparisinin köstek uzunlukları en çok 20 santim boyundadır.

Bu köstekler curum olduğu zamanlar daha kısa olabilir. Köstek kısalıkları çapari boyunun kısalmasını sağladığından çapariyi sudan kesip balığı toplamak daha rahat olur.

İstavrit  Çaparisi Nasıl Olmalı

İstavrit çaparisinin köstek kalınlıkları 25 veya 30’dur.

Meraklı amatörler katiyen 0,25’ten yukarı çıkamazlar.

Beden genellikle 0,30 misinadan yapılır. Tüyler beyazdır.

Amatörler için istavrit çaparilerinde köstek adedi, sandalda 20, kamışla çalışıldığı zaman 10-12 dir.

İğneler düz veya çapraz olabilir.

İstavrit çaparisinin iğneleri balığın iriliğine göre 5, 6, 7 numara beyaz iğnedir.

Profesyonel balıkçılar katiyen çapraz iğne kullanmazlar.

Balığı tek elle ayıkladıklarından çapraz iğnenin uçları parmak: uçlarını delik delik eder.

Çapari Nasıl Yapılır

Çapari Nasıl Yapılır

Yemli İzmarit Çaparisi

Bu çapari, normal üç köstekli izmarit bedeninin 10-12 köstek veya iğnelisidir.

İğneler çıplak iğnedir ve midye ile yemlenir.

Yem bahsinde anlatılan tek yemlik küçük mıcır midyeler asıl izmarit çaparisi için ideal yemdir.

Yemli çapari iğneleri 9-10 numara siyah ve çapraz iğnedir.

Çaparinin ucundaki iskandil suyun derinlik ve akıntısına göre hesaplanır.

Çapari dibi bulduktan sonra arasıra hafifçe kaldırılıp indirilir.

Yeme saldıran balıkların yakalananları yeterli görülünce çapari yukarı çekilir.

Balıklar ayıklandıktan sonra tekrar yemlenerek denize bırakılır.

Çapari Nasıl Yapılır

Malzememiz, ince ve sağlam kırmızı ibrişim, beyaz iğne, 12 santim boyunda kesilmiş köstekle 0,30 kalınlıkta beden… Köstek ve bedenler, mat değil parlak misinadan olacaktır.

Teleklerden diş diş koparılmış kaz veya ördek tüyleri takımı tamamlar.

Önce kösteklerin uçlarına birer düğüm atılır.

Düğüm İşi bittikten sonra kösteklerin düğümlü uçlarından biri iğnenin palası ile birleştirilir.

Kırmız ibrişimle misina ve iğne üzerine üç dört ilmek atılarak ilk bağlama yapılmış olur.

Sonra hazırlanan tüyün dip tarafı iğnenin pala tarafına uç tarafı dirsek tarafına getirildikten sonra hepsine bir arada birkaç arkı ilmek daha atılır.

Sonra iğnenin köstek tarafında kalan fazla tüyler, kesilerek çapari temizlenir.

Bağlanmış köstek adedi istenilen miktarı bulduktan sonra beden vazifesini görecek misinanın bir ucuna önce iskandil kasası yapılır.

Sonra kasadan bir karış yukarıya bir ilmek yapılarak kösteğin diğer düğümlü ucu dikine gelmek üzere buraya geçirilir ve ilmek sıkılır.

İstenilen adette köstek sıralandıktan sonra son köstekten bir karış yukarıdan beden kesilerek ucuna küçük bir fırdöndü kasası yapılır.

Köstekler ilmeklere sıralanırken dikkat edilecek nokta her kösteğin iğnesi sonraki ilmiğin iki santim üstünde olmasıdır.

Bu şekilde köstek aralıkları bir boyda, düzgün olur.

En iyi çapari tüyü hindi veya kaz tüyüdür.

Martı tüyü de en iyi çapari tüylerindendir. Bu tüylerin özellikleri, yağlı olduklarından suda liflenmemelerindendir.

Çapari Nasıl Kullanılır

Palamut çaparisi motor veya sandaldan yapılır. İskandil ağırdır. Motor veya sandal hareket halindedir.

Yani çapari hafifçe sürütülür.

Balık bulunduğu zaman tekne durdurulmalıdır.

Balık iğnelere o kadar çabuk yüklenir ki çok zaman oltayı koparır.

Çapariyi ağır ağır yukarı alırken de boş iğnelerin dolduğu hissedilir.

Uskumrunun suyu genelikle 15-20 kulaçtır. Çapari bu sularda sürütülmelidir.

Sularda balığı aramak da gerekir.

Uskumru balığı, pelâjik balık olduğundan 20 kulaçtan aşağıda pek bulunmaz.

Uskumru veya kolyoz balıkları çapari dolaştırmakla meşhurdur.

Balık bulunduğu zaman çapariyi aşağı yukarı hareket ettirmek katiyen doğru değildir.

İğnelere takılan balıklar dibe inmek istediklerinden üst iğnedeki balık alt iğnedeki balıkla karışır ve en verimli zamanda amatör balıktan olur.

Bütün balıkçılar dalma yedek çapari ile balığa çıkarlar.

Zira çapari dolaştığı zaman açmaya uğraşmamalı derhal yenisini takıp avcılığa devam etmelidir.

İstavrit çaparisi, kullanılması en kolay çaparidir.

İstavrit,gezici balık olmakla beraber daha çok diplerde avlanır.

Çok derinlerde olduğu gibi orta sularda da bulunabilir.

Sandaldan bırakılsın veya kıyıdan savrulsun, çapari devamlı olarak aşağı yukarı hareket ettirilerek sallanır.

Bu şeklklo bir tarak gibi açılan kösteklere atlayan balıklar yakalanır.

Çaparinin dolduğuna kanaat getirildikten sonra hareketler ağır ve kısa yapılmalıdır.

İstavrit genellikle zar gibi dudaklarından iğneye takıldığından çok fazla zorlandıkları takdirde zar kısımlar iğnelerden koparak dökülürler.

Sandaldan çapari yapıldığı zaman çapari sallanırken kol veya el hareketinin büyük rolü vardır.

Çapariyi aşağı bırakırken geriye uzatılan kol, çapari yukarı çekilirken öne doğru getirilmelidir.

Bu hateket ileri geri giden çaparinin kösteklerini açarak bedene yapışmasını önler ve çaparinin verimini çoğaltır.

Uskumru ve özellikle istavrit çaparisi kıyıdan da rahat çalışır.

Kıyıdan çalışılan çaparilerde köstek miktarı azaltılır. Bunun iki sebebi vardır. Çok köstekli çapari kıyıdan savrulamaz.

Diğer önemli sebep de dibi bulan çapari her harekette dibe biraz daha yatacağından çok iğneli olduğu zaman dibe takılma ihtimali artar.

Makinalı kamışla kıyıdan yapılan çaparicilik elle yapılandan daha avantajlıdır.

Uzun kamışın fırlattığı çapari uzağa düştüğü gibi kamış, çapariyi hada yüksekten çekeceğinden dibe takılma ihtimali azalır.

Ayrıca balıklar dışarı alındığı zaman adeta askıda olan çapariyi ayıklamak daha kolaylaşır ve çapari dolaşmaz.

Çapari Nasıl Yapılır

Bir yanıt yazın