Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Çar Nedir,Çar Ünvanı | Ansiklopedik Bilgi |

Çar Ünvanı Nedir,Eski slav metinlerinde çar kelimesi, genellikle kral anlamında kullanıldı.

Ortaçağda bulgar ve sırp hükümdarlarından birçoğu tarafından kullanılan ve 1908’de bulgar prensi Ferdinand tarafından tekrar alman bir unvandır.

Moskova büyük prensi Korkunç İvan 1547‘de bu unvanı kullandı; 1721’de de Büyük Petro imparator kelimesi yerine resmen, çar unvanını kabul etti (Rus çarları için imparator unvanı İse yabancı devletlerce ancak Katerina II devrinde kabul edildi).

Çar kelimesi resmî dilde belirli topraklar üzerindeki hâkimiyeti (Polonya çan gibi) belirtmek için de kullanılır.

Bir yanıt yazın