Caravela Nedir,Ne Demek

Caravela Nedir,Ne Demek ,Özellikle XV. ve XVI. yy.larda keşif gezilerinde kullanılan yollu gemi.Caravela’nm nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir.

Kelimenin de nereden geldiği belli değildir. Bazı yazarlara göre, bu kelime oldukça yüksek tonajlı arap gemilerini belirtmek için kullanılan carabus’tan, bazı yazarlara göreyse de carabo’öan gelmiştir.

Portekizliler bu tür gemileri ilk yapanların kendileri olduğunu iddia ederler.

XV. yy. caravela’ları hakkında bilgi yoktur. Latin yelkenleriyle donatıldığı tahmin edilir.

Kolomb’un Nina adlı gemisi de aynı şekilde donatılmıştı. O zaman bu gemilere caravela latina denirdi.

XVI. yy,’da dört direkli ayrıca bir de cıvadırah caravela redonda’]ar ortaya çıktı.

Bu tür gemiler, mizana direğinde kare şeklinde iki yelken taşır, öteki 3 direkte latin yelkenleri vardır.

Caravela, devrinin öteki gemilerine oranla daha zarif bir görünüşe sahipti. Buna rağmen çok sağlam bir gemiydi.

Kolomb’un Santa Maria’sının bir caravela olduğu kesin şekilde belli değildir, çünkü Kolomb gemisini nao adıyla anar.

Bir cevap yazın