Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Çarhacı Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Çarhacı Ali Paşa Kimdir,Hayatı ,Osmanlı vali ve kaptan paşalarından (öl, Tokad 1823).

İç ağalığı görevinde Yusuf Ziya Paşa ile Mısır seferine gitti.

Hurşid Paşanın Mısır valiliği sırasında kapıkethüdası oldu, kapicıbaşıîık rütbesini kazandı.

Efendisinin azli üzerine, İstanbul’a döndü.

1807’de, vezir olarak Silistre valiliğine gönderildi.

Çarhacı olarak, Rusya seferine katıldı.

Gösterdiği başarı ile, sadrazam Memuş Paşanın azli sırasında, sadaret kaymakamlığına getirildi.

Şubat 1809’da kaptanıderya oldu.

Kısa süre sonra Alâiye (Alanya) memuriyetiyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı.

Birkaç ay geçince, Trabzon valiliğine gönderildi.

Ankara’daki sürgün hayatından sonra.

Karaman valiliği verildi; ayaklanan Tekeli İbrahim Bey üzerine gönderildi ise de başarı kazanamadığı için, görevinden alınarak mallan müsadere edildi, önce Limni, sonra Keşan’a sürüldü.

Bağışlandıktan sonra, Kars, Sivas, Karahisar, Alâiye_ ve İçel valiliklerinde bulundu.

1821’de, Ağrıboz muhafızı oldu. Bu görevinden uzaklaştırılarak vezirliği alındı, Tokat kalesine sürüldü, orada öldü.

Bir yanıt yazın