Carlo Cattaneo

Carlo Cattaneo İtalyan yazarı ve siyaset adamı (Milano 1801-Castagnola di Lugano 1869). Yaşadığı dönemin olayları üzerine önemli notlar (Archivio Triennale delle Cose d’italia [İtalya’daki Olayların Üç Yıllık Arvişi, 3 cilt], 1855) ve özellikle kendisinin de Milano geçici hükümeti üyesi olarak katıldığı 1848 devrimi ile ilgili (Dell’insurrezione di Milano nel [Milano Ayaklanması, 1849]) değerli anılar bıraktı. Düşüncelerin evrimi üzerinde de büyük etkisi oldu.

Hukukçu RomagnesFnin öğrencisi olan ve Saint Simon’culuktan etkilenen Cattaneo, İktisadi olaylarla sosyal ahlak arasındaki ilişkileri tarafsız bir tutumla inceledi. Avrupa siyasi federasyonunun ateşli taraftarlığını yaptı.

 

Bir cevap yazın