Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Çatalcalı Ali Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Çatalcalı ali efendi fetvaları,Çatalcalı Ali Efendi Kimdir ,Osmanlı şeyhülislâmı (Çatalca 1631-İstanbul 1692).

Çatalcalı Ali Efendi Hayatı ve Fetvaları

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşanın Girit seferinde ordu kadısıydı.

Selânik kadısı oldu (1669).

Üç yıl Rumeli kazazkerliği yaptı (1670-1673).

Aynı yıl şeyhülislâmlığa getirildi.

On üç yıl bu makamda kaldı.

1686’da azledildi, Bursa’ya gönderildi altı sene Bursa’da oturdu.

1103 Cemaziyelâhir ve 1692 Şubat’ta Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi yerine ikinci defa şeyhülislâm olmuş ise de iki ay sonra vefat etmiştir.

İlim ve fazilet sahibi vakur ve seciyeli bir zat olup hiç kimseyi işine müdahale ettirmemiştir.

Şeyhülislâmlığı esnasında vermiş olduğu karar ve ilâmlardaki isabeti dolayısiyla ulema ve bilhassa kadılar tarafından fetvaları pek muteber tutulmuştur; Fetavâ-yı Ali Efendi denilen bir fetva mecmuası vardır.

Süleyman II tahta çıkınca (1687) İstanbul’a gelmesine izin verildi.

Ahmed II devrinde ikinci defa şeyhülislâm oldu (1692).

II. Süleyman padişah olunca 1687 yılında affedilerek İstanbul’a döndü.

1692 yılında ikinci şeyhülislâmlığının 41 ’inci gününde Edirne’de 61 yaşında iken vefat etmiştir.

Mezarı Edirne’de Selimiye Camii arkasındadır.

 Fetavâ-yı Ali Efendi
 
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi’nin (ö. 1103/1692) fetvalarını bir araya getiren eser.
 
XI. (XVII.) yüzyıl Osmanlı Devleti’nde günlük hayatta karşılaşılan veya tartışılan konularla ilgili 4412 fetvayı ihtiva eden eser devrin din anlayışını, toplum yapısı ve sosyokültürel değerlerini yansıtması bakımından önemlidir.
 
Bu eser, Osmanlı Fetvahânesi’nin en muteber kabul ettiği dört fetva kitabından biridir.

Bir yanıt yazın