Çavuldur Boyu,Çavuldurlar | Ansiklopedik Bilgi |

Çavuldur boyu nerede,Oğuzların çavuldur boyu,Çavuldur Boyu Çavuldurlar,XVI. yy. kaynaklarında Çavundur diye anılır.

Çavuldur Beyliği

Büyük çoğunluğun Mangışlak yarımadasında kaldığı, bir kısmının Anadolu’ya geldiği tahmin edilir.

XVI.yy. kayıtları, Çavuldurların Diyarbakır ve Çorum dolaylarında yerleştiklerini göstermektedir.

Mangışlak’ta yerleşen Çavuldurların (Çavdur) bir baskı yüzünden Kuzey Kafkasya’ya geçen kolundan başka, orada kalarak İğdir ve diğer oymaklarla birlikte XIX. yy.da Kazaklarca yerlerinden çıkarılanlar da vardır.

1863’te Çavuldurlar Aral gölünün güney kıyısı ile Karaboğaz arasında oturuyorlardı.

Bir cevap yazın