Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Çavuşzade Atıf Bey Kimdir | Biyografi,Tarih |

Çavuşzade Atıf Bey Kimdir,Çavuşzade Atıf Bey (Ahmed), divan şairi ve devlet adamı (İstanbul 1794-1846).

Çavuşzade Atıf Bey Hayatı

Sadaret Mektubi odasına girdi.

Sergi nazırı Sağgaripler kâtibi ve Sadaret Mektubî kalemi serhalifesi oldu.

Sonra sırasıyla, Şurayı Babıâli başkâtipliğinde, Takvimhanei Amire nazırlığında, Meclisi Vâlâyı Ahkâmı Adliye başkâtipliğinde ve sonra bu meclisin üyeliğinde (Kasım 1839), Tersanei Amire müsteşarlığında, Ticaret müsteşarlığında bulundu.

1841’de, Tanzimatı Hayriye’nin getirdiği yenilikleri uygulamak üzere Hüdavendigâr (Kütahya) defterdarlığına gönderildi.

Bir yıl sonra Anadolu defterdarı oldu.

Masarifatı Askeriye nazırlığı yaptığı sırada öldü.

Devrinin beğenilen şairlerindendi.

Bir yanıt yazın