Cebriye Mezhebi Nedir?

Cebriye Mezhebi Nedir,İyi veya fenanın doğrudan doğruya Tanrı’dan geldiğine inananlara göre: olayların meydana gelmesi insanın iradesine, yani İsteyip istememesine bağlı değildir.

Cebriye Mezhebinin Kader Anlayışı

Her şey önceden Allah tarafından değişmez bir şekilde tespit edilmiştir. Bunun sonucu olarak kulun seçme serbestliği olmadığından, işlenen iyi veya kötü işlerin Allah’tan olduğuna inanılır.

Bu görüş sahiplerine ceberiye adı verilir. Ceberiye mezhebi, insanların bir işi yapıp yapmamakta serbest olduğunu kabul eden ve dolayısıyla yaptıklarından sorumlu oldukları fikrini savunan kaderiye mezhebi ile zıt görüşlere sahiptir.

Ceberiye iki kısma ayrılır: _Cehm bin Safva’nın öncülüğünü yaptığı bir gruba göre insanlarda irade yoktur. Bu bakımdan cansız varlıklar ile insan birdir. Her şeyi yapan Allah’tır. Bu gruba halis veya tam cebriler denilir. Daha ılımlı bir görüşe sahip olan ikinci gruba göre ise kulun yaptığı işi Tanrı takdir eder, fakat kul, yapılması İçin bir güç sarfeder.

Bir cevap yazın