Çeçenler Kimdir,Kökeni,Tarihi

Çeçenler Kimdir,Kafkasya’nın kuzeydoğusunda yalayan bugünkü Çeçen-İnguş muhtar cumhuriyetinin halkı: 408 000 nüf.  Kendilerinden Nahçi veya Nahçuyu diye de bahsederler.

Çeçenlerin Kökeni Nedir

Kültürce Dağıstan’da yaşayan Avar, Kumuk gibi kavimlere yakın ve geleneklerine çok bağlıdırlar, dağlık yerlerde genellikle hayvancılıkla, bazı yerlerde çiftçilikle geçinirler.

El sanatlarında ustadırlar. X. yy.dan sonra Gürcistan yoluyla Hıristiyanlığın etkisinde kaldılar.

Çeçenlerin Tarihi

XVII. yy.dan başlayarak Müslümanlığı kabul ettiler: XIX, yy. ortalarında büyük çoğunluğu müslümanîaştı, Çeçenler ve inguşlar, Kabartaylar, Kumuklar, Dağıstanlılar ve Ruslarla çarpıştılar.

Ruslarla olan savaşları 1732’de başladı.

1785’te çeçen topraklarım ele geçirmek için kesin teşebbüse geçen Ruslara karşı Uşurma idaresinde toptan ayaklanarak müslüman dağlıların hürriyeti için uğraştılar; altı yıl süren (1785-1791) bu savaş, Osmanlı devletince de desteklendi, ama başarıyle bitmedi.

1810’da înguşlar rus hâkimiyetine girdiler.

1812’den başlayarak kaleler kurmak yoluyla yerleşen ve dağlı kavimlerin direnişlerini kırmaya çalışan Ruslar, 1818’den sonra da bu yolu takip ettiler.

1830’da Dağıstanlı Gazi Muhammed. kendisini Müslümanların imamı ilân ederek bütün dağlıları Ruslara karşı cihada çağırdı.

Çeçenler bu hareketi desteklediler.

Gazi Muhammed’ten sonra imam olan Hamza (1832-1934) ve onun yerine geçen Şeyh Şamil (1834-1859) dönemlerinde de Çeçenler,” öteki Kuzey Kafkas kavimleriyle birlikte mücadeleyi desteklediler.

Şeyh Şamil Ruslara. teslim olunca (1859) mücadele sona erdi.

Çeçen ve İnguş toplulukları büyük kayıplara uğramıştı.

1860″ta Çeçenistan ve Dağıstan Rusların eline geçti.

Çeçen ülkesine yerleştirilen rus göçmenlerine topraklar dağıtıldı. Buna rağmen Çeçenler 1877 yılında Ruslara karşı gene ayaklandılar.

Bu isyanda reisleri Simsirli Alibek idi.

Çeçen-İnguş muhtar cumhuriyeti 5 aralık 1936’da kuruldu, ikinci Dünya savaşında Almanlarla işbirliği yaptıkları için, muhtar cumhuriyet kaidırıldıysa da 1957‘de tekrar kuruldu.

Bu cumhuriyet, kuzeyde Rus Sovyet Federatif cumhuriyeti, doğuda ve kuzeydoğuda Dağıstan Muhtar cumhuriyeti, batıda Oset Muhtar cumhuriyeti, güneyde Gürcistan ile çevrilmişti.

Bir cevap yazın