Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Çelebi İbrahim Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Çelebi İbrahim Paşa Kimdir Türk devlet adamı (öl. Timişoara 1686).

Çelebi İbrahim Paşa Hayatı

Yeniçeri ocağından yetişti, kul kethüdası, 1677’de yeniçeri ağası oldu.

1679’da vezirlik rütbesiyle Erzurum valisi, birkaç yıl sonra da Bağdat valisi tayin edildi.

Azledilerek Şam valiliği verildi.

1684’te görevinden alınarak hapsedildi.

Sonra Tekfur Dağına gönderildi.

1685’te tekrar görev verildi.

Maraş valisi ve Istanköy muhafızı oldu.

Timişoara muhafızıyken kaledeki halka zulmettiği için öldürüldü.

Bir yanıt yazın