Çelebi İsmail Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Çelebi İsmail Paşa Kimdir,Hayatı ,Osmanlı devlet adamı (Öl. İsfahan 1702).

Yeniçeri ocağından yetişti, Kul kethüdalığına kadar yükseldi. Budin muhafızlığında. Köstendil sancağında bulundu.

1685’te, Rumeli beylerbeyi oldu. Avusturya savaşlarında düşmana esir düşünce, fidye vererek kurtuldu.

Tekrar Köstendil mutasarrıflığına getirildi. Vezirlikle Sayda, Sakız muhafızlığı, Konya valiliği yaptı ve yeniçeri ağalığına yükseltildi.

Şam (1693), Girit (1694). Mısır (1695) ve Bağdat (1697) valiliklerinde bulundu.

Basra’da olduğu sırada İranlılarla yaptığı savaşta başarı gösteremediği için korkusundan İran’a sığındı (1701), orada öldü.

Bir cevap yazın