Çelebi Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Çelebi Mehmed Paşa Nalbantlıktan Yeniçeri ocağına girerek kol kethüdası (1756) ve aynı yıl yeniçeri ağası oldu.

Kısa bir süre Hanya muhafızı (1757), Eğriboz (1759), Rumeli (1760), Selânik ve Urfa (1761), Mısır (haziran 1767), Urfa (ikinci defa, 1768) ve Bender seraskeri (1769) oldu.

Rusya ile Boğdan’da savaşırken Bender kalesini korudu.

1770’te savaşta yaralandığı halde ölünceye kadar çarpıştı.

Bir cevap yazın