Çelik Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Çelik Mehmed Paşa,Osmanlı devlet adamı.

Osmanlı devlet adamı.

Polad Mehmed Paşanın oğlu.

Kapıcıbaşılıktan mirmiranlığa yükseldi ve Hamid sancağı mutasarrıflığına tayin edildi.

1743’te vezirlik rütbesi verildi.

Konya (1745), Diyarbakır (1746), Van ve Karahisarısahib (1747), Anadolu ve Trabzon (1748), Aydın (1750), Eğriboz ve İçel (1752), Adana ve Aydın (1754), başbuğluk ile Sayda, Trablusşam ve Şam valiliği yaptı (1759).

Raka (1760), Konya (1761), Adana (1762), Anadolu (1763), Konya (1764) ve yeniden Adana valisi oldu.

Bir cevap yazın