Celvetiye Tarikatı Nedir

Celvetiye Tarikatı Nedir ,Celvetilik, Bayramilikten ayrılarak meydana gelmiş bir tarikattır. Celvetiliğe dair bir silsilename yazan Bursalı İsmail Hakkı, Tanrı’nın yedi adı ile zikir vermenin, Ebu İshak Safiyüddin’in şeyhi İbrahim Zahit Gevlani’den kaldığını ve celvetin de bu şahısta meydana çıktığını kabul eder.

Aziz Mahmud Hüdaî bu esasları sistemleştirmiş ve Celvetiye tarikatını kurmuştur.

Celvetiye tarikatına tamamen sünni esaslar hakimdir. Tarikata sülük «esma-ı seb’a» denilen Tanrı’nın yedi adı iledir. Tarikata giren kimse ilk adı zikreder.

Sonra şeyhi yavaş yavaş onu diğer adlara geçirir.

Bu yedi ada «usul-ı esma» da denir. Bundan başka bir de «furu-u esma» vardır. Celvetiler yeşil çuhadan on üç dilimli bir taç giyerler.

Bursalı İsmail Hakkı bu on üç dilimi, tarikattaki on iki esma ile bu adların birliğinin sembolü olarak kabul eder.

Celvetîliğin pirlik makamı, Aziz Mahmud Hüdai’nin gömülü bulunduğu Üsküdar’daki tekkedir, ikinci merkez de İsmail Hakkı’nın Bursa’daki tekkesidir.

Celvetîliklen Haşini Baba, haşimiye adlı bir kol ayırmışsa da pir makamı ve celvetiler Hasim Baba’nın aynı zamanda bektaşi ve melamı oluşu yüzünden bu kolu kabul etmemişlerdir.

Bir cevap yazın