Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Cemil Bilsel Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi |

Cemil Bilsel Kimdir Türk hukukçusu (Şam 1879-Ankara 1949).

Cemil Bilsel Hayatı

Hukuk öğrenimi gördü. Şam ve Kudüs Evkaf müdürlüğünde bulundu.

Kudüs’te (1917), Batum’da (1918) mutasarrıflık yaptı.

1908-1914 Yıllarında umumi devletler hukuku okuttuğu İstanbul dârülfünununa 1921’de müderris tayin edildi.

Ankara’da yeni Hukuk fakültesinin kurulmasında çalıştı (1925).

Bu fakültede dokuz yıl dekanlık ve devletler umumi hukuku profesörlüğü yaptı.

1934’te, İstanbul Üniversitesine rektör tayin edildi.

Harp akademisinde ve Mülkiye mektebinde de devletler hukuku okuttu.

14 Mayıs 1943’te Türk Devletler Hukuku enstitüsünü kurdu, aynı yıl emekliye ayrıldı ve yapılan ara seçimlerde Samsun milletvekili oldu.

1945’te Birleşmiş Milletler Anayasasının hazırlanma çalışmalarına katıldı. Birçok milletlerarası kongreye Türkiye adına katıldı.

1947’de Toulouse üniversitesi, kendisine fahri hukuk doktorluğu unvanını verdi.

Cemil Bilsel Eserleri

Hukuku Umumiye-i Düvel (Bonfils-Fauchille’den tercüme 1909-1912); Kapitülasyon (1912); Sulhte ve Harbde Hukuku Düvel (1923); Cemiyet-i Akvam (1923); Hukuku Düvel Dersleri (4 cilt 1926-1927); Lozan (2 cilt, 1933); Dünya Barış Buhranında Boğazlar (1939); Devletler Hukuku: Giriş (1940); Devletler (1941); Devletler Arasında Münasebet (1934); Devletler Arasında Andlaşmalar (1936); İstanbul Üniversitesi Tarihi (1943); Milletlerarası Hava Hukuku (1948).

Türk ve yabancı hukuk dergilerinde yayınlanmış birçok yazı ve konferansları vardır.

Bir yanıt yazın