Çenek Nedir,Ne İşe Yarar

Çenek Nedir,Ne İşe Yarar,Bazı memelilerde, Özellikle geviş getiren hayvanlarda göbekbağının bağlandığı özel organ. (Ana çeneği genellikle yumurtamsı biçimde ve saplı bir şişkinliktir.

Dölüt çeneği ise, dölüt dış zarının yüzeyine yayılmış bir plaka biçimindedir.)

Bitkinin türüne göre, tohum olgunlaştığı zaman ya yedek besini içinde toplar (ayrı besidokusuz etli çenekli tohumlar: fasulye, bezelye) veya tohum çimlenirken yedek besini soğurur (yapraksı çenekli, besi dokulu tohumlar: buğday).

Bir de soğurmada hiç rol almayan, çimlenmeden sonra normal bir yaprak gibi görev yapan çenekler vardır (keneotu).

Çenek terimi tohum içindeki yaprak taslakları için kullanıldığından, yalnız tohumlu bitkilerde var demektir.

Çeneklerin sayısına göre tohumlu bitkiler üç altbölüme ayrılır: açıktohumlular (iki çenekten çok), bir çenekli kapalıtohumlular (bir tek çenek), iki çenekli kapalıtohumlular (iki çenek).

Bitkide, bitki taslağının yapısındaki bu küçük farkla atbaşı giden çok önemli değişiklikler yer alır.

Bir cevap yazın