Çengeloğlu Tahir Paşa Kimdir,Hayatı

Çengeloğlu Tahir Paşa Kimdir,Hayatı ,Çengeloglu Halil kaptanın kızıyla evlendikten sonra, Çengeloğlu adıyla tanındı.

Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa

Osmanlı donanmasında riyaleliğe (tuğamiral) yükseldi.

Yunan ayaklanmasındaki Misolongi savaşında gösterdiği başarı üzerine, kaptanıderya Hüsrev Mehmed Paşa tarafından patronalıga (koramiral) getirildi.

1827’de, osmanlı donanmasına mırmiran oldu. Donanmayı düzene koydu.

19 Mayıs 1827’de Navarin’de Mora seraskeri Mehmed ali paşazade İbrahim Paşa ile birleştiyse de anlaşmazlık yüzünden iki donanmanın işbirliği sağlanamadı.

Bu durumdan yararlanan müttefik kuvvetler kumandanı amiral sir E. Codrington, 20 ekim 1827’deki taarruzuyla osmanlı ve mısır donanmalarını bozguna uğrattı.

Tahir Paşa, ancak beş altı gemiyle Çanakkale’ye dönebildi.

Görevinden alınarak, Edirne’ye sürülmesi kararlaşmışken, Yunanlıların Sakız adasına asker çıkarmaları üzerine, yeniden donanma kumandanlığına getirildi ve donanma ile Sakız’a gönderildi; 1828 martında, Sakız adasındaki Yusuf Paşayı kuşatmadan kurtardığı gibi, yunan gönüllüleri ile birlikte Sakız’a gelmiş olan fransız kumandanı Ch, N. Fabvier’yi de adadan uzaklaşmaya zorladı.

Bu başarısı üzerine Tersane nazırlığına getirildi.

1828 Türk-rus savaşında kara kuvvetleriyle Şumnu’da Ruslarla çarpıştı.

1830’da Fransızlar ile Cezayirliler arasındaki uyuşmazlığı çözmek için Cezayir’e gitti. Olumlu bir sonuç sağlayamadı.

Dönüşte Tophane müşirliğine, sonra Î6 kasım 1832’de kaptanıderyalığa getirildi; 10 kasım 1836’da Trablusgarp valiliği iie bu görevden uzaklaştırıldı.

1837’de, İstanbul’a döndü, Meclis-i Vâlâ üyeliği yaptıktan sonra Aydın vilâyeti müşiri olarak İzmir’e gitti.

Tanzimat’ın ilânı sırasında azlolundu.

29 Mart 1841’de tekrar kaptanıderya olunca Türk donanmasını, yeni ihtiyaçlara göre düzenlemeğe çalıştı. 16 Şubat 1843’te donanmadan ayrıldı.

1845’te Edirne, 1847‘de Bosna valiliklerinde bulundu.

Bir cevap yazın