Censor Nedir,Ne Demek

Censor Nedir,Censor Ne Demek,Censorların ilk defa M.Ö. 435 yılında ortaya çıktığı sanılır. önceleri soylu yurttaşlar arasından iki kişi olarak yüzler meclisinin beş yılda bir seçtiği censorlar sadece 18 ay görev yaparlardı.

Bu iki censor imperium’a sahip değillerdi, sayım yapmakla ve mülklerin, gelirlerin defterini tutmakla (cens) görevliydiler.

Senatörlerin ve caballarinoMarın listesini tutarlar (albüm), bütçeyi yaparlar, gelirlerden vergi alma işini beş yıllığına kiraya verirlerdi.

Ayrıca kamu işlerinin yürütülmesini arttırmaya çıkarırlardı.

Bunlardan başka halkın geleneklere karşı tutumunu göz altında bulundurur (nota censoria). aykırı davranışları cezalandırırlardı.

Görevlerinin bitiminde kendilerine bir arınma töreni (lustratio) tertiplenirdi.

Cursus honorum payesini alan censorların dokunulmazlıkları vardı ve kendilerine saygı duyulurdu.

Bunların İçinde ikisi çok ünlüdür: via Appia’yı inşa eden Claudius (312) ve eski törelerin sadelik ve sertliğini geri getirmek için çaba harcayan Cato Sulla. censor’luğu senatonun denetimi altına aldı, Pompeius yeniden düzen verdi (M.Ö. 70), Claudius yetkilerini sınırladı (58), Augustus da bu görev makamını kaldırdı.

Ama bazı imparatorlar censor unvanını taşıdılar.

Bir cevap yazın