Cerid Oymağı

Cerid Oymağı,Bozulus’a bağlı Türk oymağı.

Cerid Oymağı  1692 Yılında Urfa (Ruha) sancağının Harran nahiyesine yerleştirilmek istendi; fakat bu adı taşıyan büyük grup Çukurova’da bulunmakta idi.

Bunların 1691 yılında Ayas, Berendi ve Kınık kazalarında iskânlarına çalışıldı.

Cerid oymaklarının iskân edilmesi XIX. yy.da Cevdet Efendinin de (Paşa) görevli olduğu Fırka-i İslahiye (ıslah fırkası) ile mümkün oldu.

Bir cevap yazın