Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Çerkes Hasan Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Çerkes Hasan Vakası,Çerkes Hasan Hayatı – Kısaca,Çerkes Hasan Kimdir,Kafkasya’dan göç ederek, Rumeli’ye yerleşen Zevş Burak çerkezlerindendi.

Çerkes Hasan Hayatı – Kısaca

1864’te, Bahriye idadisine girdi, kara kısmına geçti

. Teğmen olarak Harp okulunu bitirdi.

Kız kardeşi Neş’erek Kadınefendi, Abdülaziz’in şehzadelerinden Şevket Efendi ile Esma Sultanın annesi olduğu için, padişaha çok yakındı.

Ayrıca cesareti, nişancılığı ve biniciliği ile Abdülaziz’in gözüne girdi.

Sarayın himayesinde Dân Şûrayı Askerî yaverliği ile İstanbul’da görev aldı. Daha sonra Yusuf İzzeddin Efendiye, kolağası rütbesiyle yaver tayin edildi.

Çerkes Hasan Vakası

Abdülaziz’in ölümünden sonra,Hüseyin Avni Paşaya düşmanlık besledi, özellikle Bağdat’a gönderilmek istenince itiraz etti.

16 Haziran 1876’da Bağdat’a gitmediği İçin serasker kapısında hapsedildi.

Bağdat’a gideceğini vaat ettiğinden, Hassa müşiri Redif Paşanın kefaleti ile serbest bırakıldı, Hüseyin Avni Paşayı öldürmek niyetiyle, Paşalimanı’ndaki yalısına gitti.

Soğanağa’da, Midhat Paşanın konağında toplantıda bulunduğunu öğrenince, toplantı yapılan konağı tek babına bastı, önce Hüseyin Avni Paşa İle hariciye nazırı Raşid Paşayı vurdu.

Kendisini tutmak isteyen Kayserili Ahmed Paşa ile çekiştiği sırada, salondakiler etrafa dağıldı.

Yakalamaya gelen konak hizmetkârlarından Ahmed Ağayı da gözünden vurarak öldürdü.

Sonunda zaptiye tabur kumandanına teslim oldu.

Konaktan çıkarılırken, kendisine hakaret eden sadaret yaverlerinden, bahriye kolağası Şükrü Beyi de öldürdükten sonra güçlükle Süleymaniye kışlasına götürüldü.

Süvari yarbayı Cemil Beyin başkanlığında kurulan divanı harpte yargılandı, rütbeleri alındı; idamına karar verildi, 18 haziranda Beyazıt meydanında asıldı.

Bir yanıt yazın