Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Çerkez Ethem Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Çerkez Ethem Kimdir,Bursa’nın Karacabey ilçesinden Çerkez Ali Beyin oğlu.

Çerkez Ethem Hayatı

Düzenli bir öğrenim görmedi: özel bir ilgi duyduğu askerlikte başçavuşluğa kadar yükseldi.

Balkan savaşında Çüruksulu Mahmud Paşa kolordusunda karargâh muhafız bölüğünde, Birinci Dünya savaşında Rauf Orbay’m maiyetinde İran sefer heyetinde bulundu, özel hizmetler için kurulan Teşkilâtı Mahsusa’da çalıştığı ve İttihat ve Terakki döneminde İzmir valiliği yapan Rahmi Beyin oğlunu dağa kaldırarak fidye karşılığı geri verdiği de söylenir.

Kurtuluş savaşının başında, henüz düzenli ordu kurulmadığı dönemde Atatürk’ün önderliğini yaptığı milli harekete karşı yapılan isyanların bastırılmasında (özellikle Ahmet Anzavur, Bolu. Düzce ve Yozgat isyanları) büyük rolü oldu.

Bu başarılarından ve kuvvetine verilen «kuvayı tedibiye» ve «kuvayı seyyare» unvanlarından şımararak T.B.M.M. başkanlığının ve ordu kumandanlarının emirlerini dinlemez oldu.

Kardeşleri Tevfik ve Saruhan milletvekili Reşit ile birlikte aşırı sol eğilimli gizli Yeşil Ordu’yu kurdu.

Atatürk’ün, Çerkez Ethem’i yeniden milli davayı kazanmak için gösterdiği gayretten bir sonuç alınamayınca, yok edilmesi için harekete geçildi.

Garp cephesine bağlı izzettin Çalışlar kumandasındaki kuvvetlere yenilen Çerkez Ethem (11-22 aralık 1921) Yunanlılara sığındı ve elinde kalan birliklerle onlara yardımcı oldu.

Kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanacağını anlayınca önce Yunanistan’a kaçtı, sonra Suriye’de yerleşerek orada öldü.

Hatıraları Çerkez Ethem’in Hatıraları (1962) adıyla yayımlandı.

Bir yanıt yazın