Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Çeşm Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Çeşm ne demek osmanlıca,
çeşm ne anlama gelir,Çeşm Ne Demek,Çeşm Ne Demek Osmanlıca

Esk. Göz.

Çeşm-âşina, tanıdık.

Çeşm-âviz, peçe. Atlara mahsus meşin gözlük.

Çeşm-bâz («göz oynatan»), yalvaran.

Çeşm-bend («göz bağcı»), büyücü. Çeşm-bendek, gözleri bağlayarak oynanan bir çocuk oyunu.

Çeşm-beste, gözü bağlı.

Çeşm-bûs, göz öpen.

Çeşm-bûsi, göz öpme.

Çeşm-çerağ veya çerağ-çesm («göz nuru»), en sevilen [evlât].

Çeşm-dân veya çeşm-hâne, göz evi.

Çeşm-dârt gözleyen, bekleyen.

Çeşm-dâşt, ümit etme, umma.

Çeşm-dende, utanmaz, yüzsüz. Çeşm-duz, bir şeye göz dikmiş olan.

Çeşm-efsâ veya çeşm-efsây, nazar değmesini önlemek düşüncesiyle okunan efsun.

Çeşm-hurde veya çeşmres’ide. nazar değmiş.

Çeşm-küşâ («göz açan»), dikkatle bakan.

Çeşm-nişin. her zaman görülebilen, göz dolduran.

Çeşm-piş, utangaç.

Çeşm-ter («gözü sulu»), çok ağlayan.

Çeşm-zâhm, nazar değme.

Çeşm-zed, nazar boncuğu. Bir an, kısa bir zaman.

Çeşm-i âhû veya çeşm-i gazâl («ceylân gözü») ceylan gözlü. Çeşm-i bed, kem göz.

Çeşm-i bed dür, «kötü nazar değmesin» anlamında temenni.

Çeşm-i bi-âb, utançsız.

Çeşm-i dümbâledâr, boya ile kuyruk çekilmiş göz.

Çeşm-i firengî («frenk gözü»), gözlük.

Çesm-i gazûb, kızgın bakışlı göz.

Çeşm-i giryân, ağlayan göz.

Çeşm-i hâbide, uykulu göz.

Çeşm-i hoşnigâh, güzel bakışlı göz.

Çeşm-i hûnjeşân (çeşm-i hûnhâr veya çeşm-i hem-riz), kan dökücü göz, çok gaddar bakışlı göz.

Çeşm-i hurûs, kırmızı şarap. Kırmızı dudak.

Çeşm-i mahmur veya çeşm-i pür-mahmûr, baygın bakışlı göz.

Çeşm-i mest, sarhoş gibi bakan göz.

Çeşm-i meygûn, sarhoş edici göz. Çeşm-i mîzân veya çeşm-i te-râzû, terazi kefesi.

Çeşm-i nergis («nergisin taç yaprakları»), güzel göz.

Çeşm-i nerm, yumuşak bakışlı, sevimli göz.

Çeşm-i sitâre-şümâr veya çeşm-i şeb-peymû, uykusuz göz.

Çeşm-i siyâh, kara göz. Kara gözlü.

Çeşm-i (veya çeşme-i) sûzen, iğne deliği. Çok dar yer.

Çeşm-i şeb,ay ve yıldız.

Çeşm-i şehlâ, şehlâ göz.

Çeşm-i ter, ıslak, sulu göz.

Çeşm-i yâr, sevgilinin gözü.

Çeşm-i zâğ («karga gözü»), açık renkli, mavi renkli göz. Mavi gözlü.

Çeşm-i zânû, diz kapağı.

Çeşm ü guş («göz ve kulak»), dikkat. || Merdum-i çeşm. gözbebeği.

Nûr-ı çeşm, göz nuru, evlât.

Bir yanıt yazın