Çeşmi Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Çeşmi Mehmed Efendi Türk devlet adamı (Aydın, ? – İstanbul 1634).

öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Budin valisi Kuyucu Murad Paşanın hizmetine girdi ve onunla birlikte Budin’e gitti.

1607’de Kalenderhane medresesine müderris oldu. Kuyucu Murad Paşa, Celâli isyanlarını bastırmak için Halep’e giderken Orduyu Hümayun kadısı tayin edildi.

1608’de Halep, 1610’da Bursa,1614’te Edime kadısı oldu. 1622 ve 1623’te iki defa istanbul kadılığına ve Anadolu kazaskerliğine getirildi (1631).

1632’de Rumeli kazaskeri olunca, Rumeli kadıları, Anadolu kadılarıyla birlikte aleyhinde bir dilekçeyi Murad IV’e sundular.

Bu şikâyet üstüne, aynı yıl azledilerek Bursa’ya sürüldü. Şair olan Mehmed Efendi, bir gözü görmediği için şiirlerinde «Çeşmi» mahlâsını kullanırdı.

Bir cevap yazın