Çeteci Abdullah Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Çeteci Abdullah Paşa Kimdir,Osmanlı veziri ve hattat (Diyarbakır ?- 1760).

Çeteci Abdullah Paşa Hayatı

Genç yaşta iran savaşlarına katıldı ve gösterdiği başarı neticesi, bazı vezirlere levent başağası oldu. Kahramanlığına karşılık kendisine mirmiranlık, 1744’te de vezaret rütbesi verildi.

1739’da Sivas beylerbeyi olmuştu.

Sonra beş defa Diyarbakır, iki defa Sivas, iki defa Erzurum ve Rakka, Adana, Faş, Van, Trabzon, Anadolu, Halep, Şam valiliklerinde bulundu.

Şam valiliği sırasında, aynı zamanda emirülhac tayin edildiği için, arap eşkıyasını dillere destan olacak şekilde perişan etti.

Celi yazı sanatında üstattı.

Vali olduğu vilâyetlerde yazılarından örnekler bulunur.

Enhâr-ül-Cinan (Cennetin Nehirleri) ve Tertib-i Zibâ (Güzel Tertip) adlı iki eseri vardır.

Bir cevap yazın