Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Cevdet Sunay Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Cevdet Sunay Hakkında Bilgi,Cevdet Sunay Kimdir,Türk kumandanı ve devlet adamı; Türkiye’nin besinci cumhurbaşkanı (Trabzon 1899 – 1982).

Cevdet Sunay Hayatı

Kuleli lisesinde öğrenciyken Birinci Dünya savaşı dolayısıyla talimgaha gönderildi (1917); Cevdet Sunaytopçu zabit namzedi olarak göreve başladı.

Aynı yıl zabit vekili oldu.

Kudüs muharebelerinde yararlık gösterdi (1918).

Bu savaşta, Filistin-Türkeren mevziinin Ablaktepe kesiminde yaralandı ve İngilizlere esir düştü (1918); Mısır’da babasıyla birlikte bir yıl esir kaldı.

Mülazım olarak Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşaya bağlı birliklerde görev aldı (1 şubat 1920); Güney cephesine gönderildi.

Katıldığı Maraş-Gaziantep savaşlarında, fransız kuvvetlerine karşı çarpıştı (1921).

Güney cephesinde durumun düzelmesinden sonra Batı cephesine gönderildi; burada Eskişehir ve Sakarya muharebelerine katıldı.

Büyük taarruzda ve Başkumandanlık Meydan muharebesinde görev aldı.

İzmir’e kadar devam eden takipte ve İzmir’in kurtarılması harekâtında bulundu.

Kurtuluş savaşından sonra yüzbaşı olarak Harp okuluna devam etti (1925-1926).

Topçu Atış okulunu (1927), Harp akademisini (1930) bitirdi; 1943’te albay, 1949’da tuğgeneral oldu.

Genelkurmay Harekât dairesi başkanlığı (1950), 33. Tümen (1953) ve 9.Kolordu kumandanlığı (1955), ikinci defa Genelkurmay Harekât dairesi başkanlığı (1957) görevlerinde bulundu ve 1958’de orgeneralliğe yükselerek genelkurmay ikinci başkanlığına tayin edildi.

27 Mayıs darbesinden sonra (1960) önce Kara kuvvetleri kumandanlığına, aynı yılın ağustosunda da genelkurmay başkanlığına getirildi.

Temmuz 1965’te 65 yaşını aştığı halde, Bakanlar kurulu kararıyle bir yıl daha göreve devam etti.

14 Mart 1966’da emekli olunca Cumhuriyet senatosu kontenjan üyeliğine getirildi (16 mart 1966); 28 mart 1966’da cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde TBMM’de onaylanan 944 yasadan 17’sini bir daha görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı’na geri gönderdi.927 yasa yayınlanarak yürürlüğe girdi.

3 kez Süleyman Demirel, 2 kez Nihat Erim, 1 kez Suat Hayri Ürgüplü ve son olarak Ferit Melen’i başbakan olarak hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ancak, Ürgüplü’nün hükümetini onaylamadı.

Çağrılı olarak sırasıyla İran, Pakistan, Tunus, Irak, Afganistan, İngiltere, Fransa, ABD, Libya, Ürdün, Habeşistan (Etiyopya), SSCB, Romanya ve Federal Almanya’yı resmen ziyaret etti. ABD ve Fransa dışında bu devletlerin başkanlarını Ankara’da ağırladı.

25 kişiyi kontenjandan senatör atadı.

Görev süresinin bitiminde 29 Mart 1973′ te senatör olarak Cumhuriyet Senatosu’na katıldı.

Bu görevini 12 Eylül 1980’e kadar sürdürdü.

Cevdet Sunay 22 Mayıs 1982’de vefat etmiştti.

Eserleri: Geri Hizmet Harp Oyunu (1946); Stratejik Harp Ovunu (1948): Tabiye Dersleri (1949).

Bir yanıt yazın