Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ceyhun Ahmet Efendi | Biyografi |

Ceyhun Ahmet Efendi Türk bilgini (öl. Yenişehir 1896).

Askeri tıbbiyeyi bitirdikten sonra bir süre doktor olarak çalıştı. Binbaşı iken görevle, Tesalya’ya giderken yolda öldü.

Abdülhamid II’ye ithaf ettiği Mir’at-üs-Sıhha jı Ahkâm-il-islâmiye (İslâm Dinine Göre Sağlık Aynası) adlı eserinde İslâm dininin namaz, oruç, hac, zekât gibi farzlarından ve tütün, içki, karantina, temizlik gibi konularla dinin ilişkilerinden bahseder.

Büyük ilgi gören bu eserini fransızca olarak. Preceptes Religieux des Musulmans au Point de Vue de l’Hygienne «Sıhhi Bakımdan Müslümanların Din Kuralları» (1892) adı ile yayımladı.

Bir yanıt yazın