Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Cezbe Hali Nedir,Ne Demek,Nasıl Olur

Cezbe halinde ne görülür,Cezbe Hali Nedir,Cezbe Hali Ne Demek,Meczup, yani cezbe halindeki kul.

Allah’ın birliğini (vahdet) müşahede etmiş demektir.

Sofiler arasında cezbeye tutulanlara veysi meşreb adı verilir.

Cezbe Hali Nasıl Olur

Cezbe, tarikata giren sâlikte, yani «gerçek yolcusunda şiddetli bir aşk meydana getirir.

Böylece sâlik kulluğundan çıkar, kendinden habersiz hale gelir ve vehminde yarattığı varlığı ortadan kalkar.

Varlık birliğim (vahdeti vücut) kabul eden mutasavvıflara göre, cezbeye tutulmuş olan kul (meczup), mutlak ve gerçek varlıkla (Tanrı) var olduğunu bilir, görür, anlar ve bulur.

Cezbe sahibi, zevk ve istiğrak içindedir ama, kimseye bu zevki ve bu hali veremez.

İrşat makamına ulaşması için mutlaka geriye dönmesi ve zahiri olârak dünya ile kayıtlı varlığa bürünmesi gerekir.

Cezbeye tutulan, erisen kimsenin halini belli etmemesi, belli etmesinden daha üstün görülür.

Cezbe haline dayanamayan tarikat mensuplarına Mevlevilikte «kanını içine akıt» diye, Rufailikte ise «yan fakat tütme» diye ihtarda bulunulur.

Allah’ın adlarını anarak manevi yolu aşmak esasını kabul etmeyen Melâmiler ile Bayramı Melâmilerinde cezbe, sülûkün, yani hakikat yolcusu olmanın temelidir.

Yunus Emre cezbe için, «Cezbe-i aşk olmayınca neylesin şeyhim benim» der.

Bir yanıt yazın