Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Cezbi İbrahim Efendi | Biyografi |

Cezbi İbrahim Efendi İlmiye mesleğinden yetişti ve Paşmakçızade Seyyid Ali Efendiden mülâzimet aldı.

Rumeli’de birçok kazada kadılık yaptı.

Rint meşrepli ve kalender olduğu için, bir ara görevinden uzaklaştırıldı.

Ziştovi kasabasında uzun süre sürgünde kaldı.

Son zamanlarında perişan bir hayat yaşadı. Melâmi tarikatına mensuptu.

Bir yanıt yazın