Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Charles Darwin Kimdir,Hayatı Kısaca | Bilim İnsanları |

Charles Darwin Kimdir,(12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882) İngiliz doğa bilimcisi.

Erasmus Darwin’in torunu, önce Edinburgh’ta, sonra Cambridge’de okudu.

Charles Darwin Hayatı Kısaca

Charles Darwin1831’de üniversiteyi bitirdi ve aynı yıl, botanikçi Henslow’un desteğiyle, kaptan Fitzroy’un Beagle gemisiyle başladığı sefere tabiat bilgini olarak katıldı, Güney Amerika’yı ve Pasifik adalarını dolaştı.

Beş yıl süren (1831-1936) bu yolculuktan, dev eserine temel olan bir sürü belge ve gözlemle döndü.

Yolculuk notlarını 1840-1843 arasında yayımladı: Zoology of the Voyage of the «Beagle» («Beagle» Yolculuğu Zooloji Notları).

1851’de cirripedia üstüne ilgi çeken bir eseri çıktı.

1837’den sonra hazırladığı ünlü eserini 1859’da yayımladı: On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Doğal Ayıklanma Yoluyla Türlerin.

Meydana Gelişi). Bunda ve öteki eserlerinde, sayısız gözlemlere dayanarak türlerin çeşitliliği üstüne ileri sürdüğü, yeni görüşler, Darwin’cilik adı verilen bir evrim nazariyesidir.

Charles Darwin Eserleri

On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilised by însects (İngiliz ve Yabancı Orkidelerinin Böceklerle Döllenmelerinin Çeşitli Yolları) [1862], The Variation of Animals and Plants Under Domestication (Evcilleştirme Yoluyla Hayvanların ve Bitkilerin Başkalaşması) [1860], The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (insan Soyunun Aslı ve Cinsiyete Bağlı Ayıklanma) [1871J, The Expression of the Emotions in Men and Animals (insanda ve Hayvanda Heyecan İfadesi) [1873], On the Movements and Habits of Climbing Plants (Tırmanıcı Bitkilerin Hareket ve Alışkanlıkları) [1875], İnsectivorous Plants (Böcekçil Bitkiler) [1875],The Effects of Cross and Self-Fertilisation in The Vegetable Kingdom (Bitkiler Dünyasında Doğrudan Doğruya ve Çapraz Döllenmenin Sonuçları) [1877] v.b. Darwin’in görüşleri tartışma konusu olmuş ve uzun süre yanlış anlaşılmıştır.

Bir yanıt yazın