Çiçek Bahçesi Nasıl Yapılır,Yetiştirilecek Bitkiler

Çiçek Bahçesi Nasıl Yapılır,İyi bir bahçe toprağı; içinde yeterli derecede kil, kum, kireç gibi maddeleri bulunan topraklardır.

Buğday toprağı adı verilen kırmızı renkli, kolay işlenen, ısı ve suyu iyi geçiren topraklar bahçe kurulması için en çok elverişlidirler.

Şayet bahçe yapılacak yerin toprağı killi ise, kum getirilmek suretiyle, çok kumlu ise killi toprak koymak suretiyle, kayalıklı ve taşlı ise, bunlardan temizlendikten sonra iyi toprak getirilip, doldurulmak suretiyle ıslah edilir.

Boş arsa veya tarla üzerinde yeni yapılacak bahçelerin toprağını kirizma yapmak gerekmektedir.

Yalnız çiçek veya çim yetiştirilecekse, 40-50 cm. derinliğinde kirizma yeter.

Çiçekten başka meyva ağaçları da yetiştirilecekse toprağı 80-100 cm. derinliğinde işlemek yani kirizma yapmak şarttır.

Kirizma sonbaharda yağmurlardan sonra veya ilkbaharda erken yapılır.

Kirizma esnasında arazide bulunan taş ve kök parçaları çıkarılır.

Kabarmış olan toprağın yüzünü tamamen düzeltmek, tümsek ve çukurlan ortadan kaldırmak için kürek beliyle bahçeyi bir defa bellemek gerekir.

Bu esnada toprakta kalmış bulunan ayrık, kanyaş ve topalak gibi zararlı otların kök ve parçaları da toplanır ve yakılır.

Bahçelerin iç Bölmeleri

Ev veya apartmanların işgal ettikleri araziden arta kalan alanın büyüklüğüne ve durumuna göre bahçenin iç bölümleri yapılacak planda tesbit edilir.

Şayet arazi düz, kara veya dikdörtgen gibi muntazam şekillerde ise planın uygulanması kolaylaşır.

Şayet arazi meyilli ise o takdirde bahçe kurarken setler yapmak gerekir.

Biz ilk önce düz bir arazide kurulacak bir bahçenin iç bölümlerini özet şeklinde şöyledir:

Ev veya apartmanın ön kısmı yeşil renkli çimenler, bunların içerisine serpiştirilecek uzun ömürlü güzel çiçekli veya yapraklı bodur ağaççıklarla süslenecektir.

Bundan başka binanın ön cephesini kapatmayacak şekilde birkaç tane yaprağını dökmeyen mavi çam gibi süs ağaçları dikılebileceği gibi aynı zamanda bahçe heykelleri de konabilir

Küçük ev bahçelerinde bol çiçek, az çimen yüksek boylu ağaçlara yer vermemelidir.

Bahçenin yollarının şekli ve genişliği de stile göre değişir.

Küçük bahçelerde yollar düz olur.

Büyük bahçe ve parklarda ise dönemeçli yollardan faydalanılır Yollara kum dökerek sıkıştırıldığı gibi, çimentolu, betonlu, asfalt veya taştan yollar yapılır.

Ana yollar otomobillerin kolaylıkla geçebilmesi için 2,5-3 m. genişliğinde ve parterler arasındaki küçük yollar ise 0,50-1 m. genişlikte olmalıdır

Evi sokağa bağlayan ana yol üzerinde bir çardak (pergola) yapmak bunu güzel çardak gülleri veya mavi salkımla süslemek pek güzel bir manzara oluşturur.

Bahçelerde çimenliklere veya çiçeklerin toplu bir halde bulundukları yerlere parter denir.

Bunların şekilleri ve büyüklükleri bahçenin tümü ile ilgİlidir.

Bahçelerde üzerinde yalnız çiçek yetiştirilen yuvarlak, kare, dikdörtgen veya oval şekillere “korbey denir.

Bahçe yapılırken bu tesislere işlenmiş yumuşak toprak çekilir, gübrelenir ve çiçek fidelerinin dikimine hazırlanır.

Korbeyler (göbekler) bahçenin en süslü ve gösterişli bir bölümüdür.

Kenarlarına şimşir, onun arkasına ateş çiçeği veya kolyos çeşitleri, renkli yapraklı mozayikler, ortalarına kırmızı yapraklı begonyalar veya sardunyalar veya da kanalar dikilir.

Bahçelerde yol kenarlarındaki dar ve uzun bölmelere tarh (plat bantlar) adı verilir.

Buraya bodur ağaççıklar veya çiçek kümeleri dikilir.

Bazen yeşil çimen de ekilir.

Büyük bahçeli evlerde; ailenin ihtiyacı olan meyva ve sebzeler ekseriyetle binanın arka kısmında yetiştirilir.

Aynı zamanda çocuklar için oyun alanları, kameriye, havuz, limonluk (sera) bahçivan odası, odunluk, kömürlük ve garaj gibi tesisler de bu bölümde yer alır.

Komşularla ilerde bir anlaşmamazlık çıkmaması için bahçe sınırlarının çevrilmesi şarttır.

Sınırlar bahçe sahibinin mali gücüne göre, temelli duvarlar, demir parmaklıklar, uzun ömürlü yeşil çitler veya tahta perdelerle yapılır.

Bunların içerisinde şüphesiz en sağlam ve uzun ömürlüsü duvar veya demir parmaklıklardır.

Tahta perdeler çabuk çürüdüğünden dolayı uygun sanılmazlar.

Bahçede Yetiştirilecek Yıllık Yazlık ve Kışlık bitkiler

Bunlar genel olarak tohumdan yetiştirilir.

Yazlık çiçek tohumları ilkbaharda sıcak yastıklara ekilir.

Fidecikler 3-4 yapraklı oldukları vakit ılık yastıklara şaşırtılır.

Toprak ve hava durumu müsaade edince bahçe ve parklarda hazırlanan yerlerine dikilir.

En önemli bir yıllık ömürlü yazlık çiçekler şunlardır

Ateş çiçeği, kadife çiçeği, petunya çiçeği, kına çiçeği, çan çiçeği, mine çiçeği, kirli hanım, godeçya çiçeği, saray-patı çiçeği, kozmoz çiçeği, floks çiçeği, lâtin çiçeği, püskül çiçeği, horoz ibiği, kâğıt çiçeği, kahkaha çiçeği, kokulu bezelye çiçeği, hanım düğmesi çiçeği, ipek çiçeği, vanilya çiçeği, kız gözü çiçeği, klarkya çiçeği, hezaran çiçeği, hale çiçeği,

Ateş çiçeği hakkında bilgi (Salvia)

Yeşil yapraklı, ateş kırmızısı renkli çiçekleriyle bahçe ve parklarımızı süsler.

Mor ve beyaz renkli çeşitleri de vardır.

Bodur çeşitleri evlerde teraslardaki Yetiştirilmesi 

Tohum ile üretilir.

Küçük parlak siyah renkli tohumları nisan – mayıs aylarında serpme olarak ekilir.

Çıkan fideler 4-5 yapraklı olunca esas yerlerine diklir.

Horoz ibikleri korbeylere kordonlara, köşelere gruplar halinde dikilir.

Bodur çeşitlerin çiçekleri gayet gösterişli ve iridir.

Kağıt Çiçeği veya Saman Çiçeği

Gayet güzel ve gösterişli çiçeklerinden ötürü bahçelerin süslenmesinde kullanılır.

Bu çiçeğe kağıt veya saman çiçeği denilmesinin sebebi, taç yapraklarının adeta kâğıt gibi sert olmasından ileri gelmektedir.

Bu çiçekler muhtelif şekil ve renklerde olup çok dayanıklıdırlar.

Bol gübreli, kumlu -tınlı topraklarda iyi yetişirler.

Kağıt Çiçeği Yetiştirilmesi

Tohumla üretilir.

Tohumları nisan – mayıs aylarında adi yastıklara serpme olarak ekilir.

Çıkan fideler 8-10 cm. kadar boylandıkları zaman güneşli yerlere 30-40 cm. aralıklarla dikilir.

Çiçekleri yapma çiçeğe çok benzerler.

Kahkaha Çiçeği Hakkında Bilgi (İpomea)

Sarılıcı bir süs bitkisidir.

Beyaz, mavi, kırmızı, pembe renkli çiçekli çeşitleri vardır.

Çiçekleri boru şeklindedir.

Çiçekler sabah açılır, akşamları kapanır.

Çitlerin, balkonların, çardak ve kameryaların süslenmesinde kullanılır.

Bol gübreli kumsal toprakları sever.

Kahkaha Çiçeği Yetiştirilmesi

Tohum ile üretilir. Tohumlar ilkbaharda nisan – mayıs aylarında ya yetişecekleri çit, balkon veya çardakların dibinde açılan ocaklara,veya da yastıklara serpme olarak ekilir.

Bu yastıklarda çıkan fideler 3-4 yapraklı oldukları zaman dikim yerlerine şaşırtılır.

Sonbahara kadar bütün yaz boyunca çiçek açar.

Kokulu Bezelye Çiçeği (Lathyrus odorata)

Bu çiçek İngiliz’lerin milli çiçeğidir.

Melezleme yolu ile bir çok zengin renkli ve güzel kokulu çeşitleri elde edilmiştir.

Halkımız bu çiçeğe (nazende) adını vermiştir.

Saksıda yetişen bodur türleri olduğu gibi, balkon ve terasların süslenmesinde kullanılan sarılıcı, devamlı bol çiçek açan çeşitleri de vardır.

Kokulu bezelye çiçekleri uzun saplı olduklarından, kesme çiçek olarak vazolarda odaların süslenmesinde kullanılır.

Kokulu Bezelye Çiçeği Yetiştirilmesi

Tohum ile üretilir. Tohumlar ilkbaharda havalar ısınmaya başlayınca doğrudan doğruya yetişecekleri yerlerine dikilir Gübreli-kumlu-tınlı toprakları sever.

Hanım Düğmesi veya Medine Çiçeği Hanım düğmesi çiçeği hakkında bilgi

Türk’lerin milli çiçeklerinden birisidir.

Çiçeklerin şekli düğmeye benzediği için (hanım düğmesi) ismini almıştır.

Bazı yerlerde bu çiçeğe (Medine Çiçeği) de denir.

Parlak, mor çiçekli hanım düğmesi 25-35 cm. kadar boylanır.

Bundan başka beyaz, pembe ve portakal renginde çiçekli çeşitleri de vardır.

Güneşli, gübreli ve kumsal topraklı yerlerden hoşlanır.

Hanım Düğmesi Yetiştirilmesi

Tohum ile üretilir.

Tohumlar nisan – mayıs aylarında adi yastıklara ekilir.

Çıkan fideler 3-4 yapraklı oldukları zaman orta ve kenar kordonlara dikilir.

Bodur çeşitleri de saksılarda yetiştirilir.

İpek Çiçeği (Portulaca grandiflora)

Çiçekleri çeşitli renkte, yalın kat veya katmerlidir.

Yaprakları ufak ve etlidir.

Semizotugiller familyasmdandır.

Çiçekleri yazın güneşli havalarda sabahları açar, akşamları kapanır.

Kuraklığa dayanıklıdır.

Gölgeli yerlerden hiç hoşlanmaz.

Çiçek açmaz. Bahçelerde yeşil çimenlikler üzerindeki boşluklara, kordonlara balkon ve teraslardaki beton çiçeklikler içine dikilir.

İpek Çiçeği Yetiştirilmesi

Çelik ve tohum ile üretilir.

Daha ziyade çelikle kolayca üretilir.

Yazın mayıs-haziran aylarında boğumlardan kesilmek suretiyle çelikler elde edilir.

Bu çelikler yerlerine dikilir.

Tohum ile üretmek için, nisan – mayıs aylarında adi yastıklara ekilir.

Çıkan fidecikler bir defa şaşırtılır.

Sonra yerlerine götürülüp dikilir.

Valilya Çiçeği Hakkında Bilgi

Bu çiçeğin vanilyaya benzeyen güzel bir kokusu vardır.

Bahçelerde kordonlara dikilir.

Valilya Çiçeği Yetiştirilmesi

Tohum ve çelikle üretilir.

Tohumlan ilkbaharda açıktaki yastıklara, veya kışın seradaki yastıklara ekilir.

Çıkan fideler 3-4 yapraklı olduklarında yerlerine dikilir.

Güneşten hoşlanırlar.

Bütün yaz çiçek açarlar.

Çelikleri mart ayında seralarda funda toprağı içerisine dikilir.

Köklenip büyüdükten sonra bahçeye çıkarılır.

Bodur çeşitleri saksıda dahi yetişir.

Kız Gözü Çiçeği

Yazın bahçelerimizi süsleyen etrafı koyu sarı, ortası kahverengi olan bu çiçek, şekil itibariyle papatyaya benzer.

Halkımız bu çiçeğe hovarda gözü veya koyun gözü papatyası adını da vermektedir.

Yıllık ve kökü temelli iki yıllık ömürlü olanları da vardır.

Bol gübreli-kumlu-külli toprakları sever.

Kız Gözü Çiçeği Yetiştirilmesi

Tohum ile üretilir. Yazın nisan – mayıs aylarında adi yastıklara tohumları serpme olarak ekilir.

Çıkan fideler 3-4 yapraklı olunca bahçedeki kenarlara, çimenlikler üzerindeki boşluklara öbek öbek dikilir.

Klarkya Çiçeği

Güzel manzaralı yazlık bir çiçektir.

Yalın kat veya katmerli kırmızı, beyaz çok bol çiçek açan çeşitleri vardır.

Bol gübreli-kumlu-killi topraklardan hoşlanır.

Yetiştirilmesi

Tohum ile üretilir.

Tohumları nisan – mayıs aylarında adi yastıklara ekilir.

Çıkan fideler 4-5 yapraklı oldukları zaman kökünün etrafındaki toprağı ile beraber bahçelerde duvar kenarlarına götürülüp dikilir.

Hale Çiçeği (Arctotis)

Çiçeklerinin kenarları sarı, beyaz, karmen veya portakal renginde olup, ortası mor bir daire şeklindedir.

Adeta beyaz margarite benzer.

Güneşli yerlerden hoşlanır.

Bahçelerde kenar kordonlara ve duvar diplerine dikilir.

Toprak seçmez.

Hale Çiçeği Yetiştirilmesi

Tohum ile üretilir.

Tohumlar şubat – martta sıcak yastıklara ekilir.

Çıkan fideler nisan – mayısta bahçeye dikilir.

Çiçek Bahçesi Nasıl Yapılır

Çiçek Bahçesi Nasıl Yapılır

Çiçek Bahçesi Nasıl Yapılır

Çiçek Bahçesi Nasıl Yapılır

Bir cevap yazın