Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Çiftelerli Osman Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Çiftelerli Osman Paşa Türk devlet adamı (Çifteler, Kayseri 1577 – Girit 1647).

Anadolu mütesellimi oldu.

Sivas ile Tokat arasındaki Yenihan’ın onarımıyla görevlendirildi (1629).

Silâhtar Mustafa Paşaya kethüda oldu, vezirlikle Şam valiliğine tayin edildi.

Anadolu eyaleti beylerbeyi (1642) ve Halep valisi oldu (1643).

Girit savaşlarına katıldı ve bu savaşlar sırasında öldü.

Bir yanıt yazın