Cığalazade Yusuf Sinan Paşa Kimdir,Hayatı

Cığalazade Yusuf Sinan Paşa Kimdir,Hayatı ,Osmanlı devlet adamı (Messina 1547-Diyarbakır 1605).

İtalyanların Cigala ailesine mensuptur

Babası, Karl V devri denizcilerinden idi. Asıl adı Seipione olan Cigalazade, Cerbe savaşında (temmuz 1560), babasıyla birlikte kaptanıderya Piyale Paşaya esir düşerek İstanbul’a getirildi.

Yusuf Sinan adını aldı. Kanuni devrinde, silâhtarlık ve kapıcıbaşılık hizmetlerinde bulundu.

1575’te, yeniçeri ağalığı iİe saraydan ayrıldı.

Bu arada, Mihrimah Sultan’ın torunu ile evlenerek, hanedana intisabetti.

17 Eylül 1583’te Revan muhafızlığına tayin edildi, özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte İran savaşlarına katıldı.

Tebriz yakınında, Hamza Mirza’ya karşı büyük bir başarı sağladı.

Tebriz’in fethinde bulundu ve daha sonraki İran savaşlarında £Örev aldı, özdemiroğlu’nun ölümü üzerine, 24 ekim 1585’te, serdar kaymakamlığına getirildi ve osmanlı ordusunu Van’a sevk etti.

Mesih Paşa’nın sadareti sırasında. İran serdarı oldu (1586).

Tebriz’i iranlıların ikinci defa kuşatmasından ve Tiflis’i muhasaradan kurtardı. Bağdat ve havalisi serdarhğına gönderildi. Bağdat’ta beş sene, İranlılara karşı savaştı.

Pilur ile Nevar kalelerini aldı.

1587’de, Hûristan’ın, Dizfûl (Despul) kasabasına başarılı bir sefer yaptı; bir yıl sonra da, Nihavend’i aldı.

1590’da imzalanan Ferhad Paşa (İstanbul) antlaşmasından sonra, Erzurum beylerbeyliğine tayin olundu. 17 Temmuz 1591’de, kaptanıderyalığa getirildi, üçüncü vezir olarak, Eğri sefrine katıldı.

Haçova meydan savaşında, atlı kuvvetlerle düşmanı geriden vurmak suretiyle kesin sonucu elde etti (26 ekim 1596). Bu başarısı üzerine sadrazam oldu (kasım 1596).

Şam valisi (ocak 1598), ikinci defa kaptanıderya (23 mayıs 1599) ve bu vazife üzerinde olduğu halde, tekrar Doğu seraskeri (mayıs 1604) oldu.

Fakat Doğu seferlerinde başarı gösteremedi. Canbuladzade Hüseyin Paşayı öldürtmesi de, devletin başına yeni bir dert açtı.Diyarbakır’da hastalanarak öldü.

Beşiktaş’ta ve İstanbul tarafında Tabak Yunus’ta iki mescidi vardı.

Fethiye camii yanında bir medrese ile mektebi bulunmaktadır.

Sarayının ve hamamının yapıldığı semte, sonradan Çağaloğlu adı verildi.

Bir cevap yazın