Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Cin Ali Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Cin Ali Bey Kimdir Bulutkapan, Mısır kölemen beylerinden (1728-Kahire 1773).

Aslen Kafkasyalıdır. Köle olarak Mısır’a getirildi.

Mısır’ın ileri gelenlerinden İbrahim Kethüda tarafından yetiştirildi. Zamanla cesareti ve kabiliyeti ile kendini tanıttı.

Cin Ali Bey Hayatı

Mısır’ın 24 sancakbeyinden biri olarak Kölemen beyleri arasına girdi.

1763’te şeyhüibeled (Kahire belediye reisi) oldu.

Osmanlı devleti otoritesinin zayıfladığı bir devrede, Kölemen beyleri arasındaki savaşlarda önemli rol oynadı.

Rakiplerini yok edince Mısır’da âdil bir idare kurdu, halkın sevgisini kazandı.

Sadrazam Ragıb Paşadan destek görmesine rağmen gerçek niyeti bağımsız olmaktı.

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında, rakipleri Ali Beyin idamı için padişahtan ferman aldılar.

Bunun üzerine ayaklanan Ali Bey, önce Mısır’daki osmanlı valisini kovdu, sonra da bağımsızlığını ilân edip Suriye ve Hicaz üzerinde nüfuzunu hissettirmeğe çalıştı.

Kumandanlarından Ebu Zeheb Mehmed Bey Mekke’yi ele geçirince, yeni Mekke şerifi, Ali Beyi «Mısır’ın ve iki denizin sultanı» olarak tanıdı.

Sultan unvanıyle kendi adına sikke bastıran, hutbe okutan Ali Bey, Akdeniz’e inmiş olan rus donanması ve rus siyasetçileri ile irtibat kurdu; Filistin ve Suriye’yi ele geçirmek için harekete geçtiği sırada Ebu Zeheb Mısır’a döndü, fakat Ali Beyden çekinerek yukarı Mısır’a kaçtı, kendi üzerine gönderilen kuvvetleri elde ederek Kahire’ye yürüdü.

Bunun üzerine Ali Bey Suriye’ye kaçtı ve Ruslar’ın yardımı ile Sayda’yı ele geçirdi; Yafa’yı kuşattı.

1773’te iyi karşılanacağını umarak Mısır’a döndü, fakat Ebu Zeheb kuvvetlerine yenildi, esir düştü.

Savaşta aldığı yaraların etkisiyle, veya rivayete göre zehirlenerek öldü.

Bir yanıt yazın