Çınar Vakası Nedir,Vakayı Vakvakiye

Çınar Vakası Nedir,Vakayı Vakvakiye Nedir,İslâm inanışına göre cehennemdeki meyveleri insan kafası olan vakvak ağacına benzetilerek Vak’ayı Vakvakiye adı verilmiştir de denir.

Çınar Vakası Olayı

Valide Kösem Sultan’ın öldürülmesi (1651) ve ocak ağalarının kaldırılması ile sonuçlanan ayaklanmadan sonra iktidarı ellerine geçiren iç ağalan ve yüksek saray görevlileri, gereksiz israflara ve devlet işlerine karışmaya başladılar.

Girit savaşındaki başarısızlıklar hükümet otoritesini sarstı, para ayarının düşmesi de iç ağalarının düşmanlarını arttırdı. Bu durum bir halk ayaklanmasına yol açtı.

Kaptanıderya Surnazen Mustafa Paşa ile bostancıbaşı Hasan Ağanın yönettiği hareket, Girit dönüşünde maaşlarını alamayan yeniçerilere. Sadrazam Süleyman Paşanın dağıttığı düşük para yüzünden genişledi.

Sadrazam Süleyman Paşanın ayaklanmaya kurban gitmemesi için istifası kabul edilerek yerine Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa getirildi ve kaymakamlık da Surnazen Mustafa Paşaya verildi.

Hezarpare Ahmed Paşanın iç mihteri Hasan Ağa, Şamlı Mehmed Ağa, Galata voyvodalarından Karakaş Mehmed Ağa, sipahileri ve yeniçerileri kışkırttılar (26 şubat 1656).

Asker saraya giderek ayak divanı istedi.

Ayaklanmanın bastırılması için Müftü Hüsamzade Abdurrahman Efendiden başka kimsenin çaba göstermemesi üzerine ayaklananlar, Atmeydanında toplandılar.

Müftü Hüsamzade tarafından gönderilen mevkufatçı Kara Abdullah’ın linç edilmesi üzerine ayak divanı toplandı.

Mihter Hasan Ağa, Şamlı Mehmed ve Karakaş Mehmed’in başında bulunduğu grup Alay köşküne gitti.

Padişah Mehmed IV’e dileklerini bildirerek bazı kimselerin idamını istediler.

Bostancıbaşı Hasan Ağanın Öldürttüğü dârüssaade ağası Behram Ağanın, kapıağası Bosna’lı Ahmed Ağanın ve Raco İbrahim’in cesetleri Atmeydanındaki çınar ağacına asıldı.

Beş gün süren ayaklanmada idamı istenenler tek tek yakalanarak Öldürüldü ve cesetleri ayaklananlara teslim edildi.

İsyanın liderleri önceleri önemli mevkilere getirildiler.

Sonra Valide Turhan Sultan’ın isteği ve müftünün verdiği fetva ile meydan ağaları adını,alan yeni zorbalar da 8 mayıs 1656’da öldürüldüler; kaçmak isteyenler şehir kapıları kapatılarak yakalandılar; ortadan kaldırıldılar.

Bir cevap yazın