Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Çingeneler Kimlerdir,Kökeni,Gelenekleri | Tarih,Halklar|

Çingeneler Kimlerdir Hint asıllı olduğu sanılan, XIII. yy. sonlarına doğru Yunanistan ve Doğu Avrupa’ya, XV. yy.da da Batı Avrupa’ya gelen, genellikle çalgıcılıkla ve maşa, sepet gibi ufak tefek şeyler satmakla geçinen göçebe Çingenelertopluluk.

Çingenelerin Tarihi Çingenelerin Kökeni Gelenekleri

Çingeneler, yalnız Bohemya’da oturan bohemya slavları (Çekler) değil, ing. gipsies; isp. gitanos; ital. zingari gibi çeşitli adlar alan göçebelerdir.

Bunların önceleri konuştukları dil, V. yy.a doğru göç etmeye balşadıkları Hindistan ile İran arasındaki sınır bölgesinde konuşulan hint-avrupa dilidir.

Fakat, çoğu zaman Çingeneler kendi dillerini unutarak yerleşmiş oldukları ülkenin dilini benimsemişler, kendi dillerinden ancak bazı kelimeleri muhafaza etmişlerdir.

Çingene erkekleri genellikle at cambazı, arabacı, kalaycı, bakırcı, sepetçi olur, kadınları da dantel örer, dansçılık veya falcılık yaparlar.

Çağdaş toplumların yönetimindeki sıkılık Çingenelerin hayatını gittikçe güçleştirmektedir.

1940-1945 Yılları arasında Çingeneler ırkçılık sebebiyle Avrupa’da zulüm gördüler, hattâ birçoğu öldürüldü.

Türkiye’de yaşayan Çingenelerin hayatları ilkeldir.

Kesin sayıları bilinmez.

En çok Trakya ve Marmara bölgesinde bulunurlar.

Yaşayışları bakımından yerleşik ve göçebe olarak ikiye ayrılırlar.

Göçebeler topluluklar halinde çeşitli yerleri dolaşır ve şehir dışındaki çadırlarda yaşarlar.

Şehirlerdeki yerleşik Çingenelerin hayat şartları daha düzgündür, stanbul’da, sür diplerinde, Sulukule, Lonca ve Ayvansaray’da, Büyükdere’de Çayırbaşı, Üsküdar’da Selâmsız, Beyoğlu’nda Sazlıdere semtlerinde yaşayan Çingeneler, özellikle falcılık, çalgıcılık, kalaycılık ayakkabı boyacılığı ve dilencilikle hayatlarını kazanırlar.

Çingenece

Çingene dili. Çingenelere mahsus bir dil olan Çingenece, Kuzeybatı hint-arî dillerinin dalıdır; ana öbekten M.S. V. yy.a doğru ayrılmıştır.

Bazen, içinde konuşulduğu ülkenin gramerine dayanan ve yalnız kelime hâzinesi Çingenece olan gizli bir dil olarak ortaya çıkar.

Ana dillerini konuşan Çingenelerin sayısı yarım milyona yaklaşır.

Çingeneler
Çingeneler, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşayan göçebe bir halktır.
Çingeneler
Çingeneler, dünyanın en renkli göçebe topluluklarından biridir. Türkiye’de yoğun olarak yaşadıkları yerlerin başında özellikle Adana (Cono aşireti) olmak üzere, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, İstanbul ve İzmir gelir.

Bir yanıt yazın