Çingeneler Kimdir,Türkiye’de Çingeneler

Çingeneler Kimdir
Çingeneler , yalnız Bohemya’da oturan bohemya slavları (Çekler) değil, ing. gipsies; isp. gitanos; ital. zingari gibi çeşitli adlar alan göçebelerdir.

Çingeneler aslen nereli,Çingeneler hakkında bilgi,Çingeneler kökeni,Çingeneler Kimdir, yalnız Bohemya’da oturan bohemya slavları (Çekler) değil, ing. gipsies; isp. gitanos; ital. zingari gibi çeşitli adlar alan göçebelerdir.

Bunların önceleri konuştukları dil. V. yy.a doğru göç etmeye başladıkları Hindistan ile İran arasındaki sınır bölgesinde konuşulan hint-avrupa dilidir.

Fakat, çoğu zaman Çingeneler kendi dillerini unutarak yerleşmiş oldukları ülkenin dilini benimsemişler, kendi dillerinden ancak bazı kelimeleri muhafaza etmişlerdir.

Çingene erkekleri genellikle at cambazı, arabacı, kalaycı, bakırcı, sepetçi olur, kadınları da dantel örer, dansçılık veya falcılık yaparlar.

Çağdaş toplumların yönetimindeki sıkılık Çingenelerin hayatını gittikçe güçleştirmektedir.

1940-1945 Yılları arasında Çingeneler ırkçılık sebebiyle Avrupa’da zulüm gördüler, hattâ birçoğu öldürüldü.

Türkiye’de Çingeneler

Türkiye’de yaşayan Çingenelerin hayatları ilkeldir.

Kesin sayıları bilinmez. En çok Trakya ve Marmara bölgesinde bulunurlar.

Yaşayışları bakımından yerleşik ve göçebe olarak ikiye ayrılırlar.

Göçebeler topluluklar halinde çeşitli yerleri dolaşır ve şehir dışındaki çadırlarda yaşarlar.

Şehirlerdeki yerleşik Çingenelerin hayat şartları daha düzgündür.

İstanbul’da, sur diplerinde. Sulukule, Lonca ve Ayvansaray’da, Büyükdere’de Çayırbaşı, Üsküdar’da Selâmsız, Beyoğlu’nda Sazlıdere semtlerinde yaşayan Çingeneler, özellikle falcılık, çalgıcılık, kalaycılık ayakkabı boyacılığı ve dilencilikle hayatlarını kazanırlar.

Bir cevap yazın