Cizre – Şırnak,Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

Cizre hakkında genel bilgi,Cizre – Şırnak Güneydoğu Anadolu’da (Şımak ili) ilçe merkezi, kasaba; 129,578 nüf.

Dicle ırmağının sağ kıyısında; yüksl. 400 m. Dicle’nin bir büklümü (menderes) içinde; bu büklüm sapının aşınıp kesilmesi sonucunda batısındaki basık yayladan ayrılmıştır.

Dicle’nin terk edilmiş eski çığırı bugün çoğunlukla tabanı kuru, yay biçiminde bir çukur alan halindedir.

Tahıl tarımı. Küçükbaş hayvan üretimi.Cizre ilçesi, 460 km2.

Cizre Tarihi

Kasabaya Araplar Ceziret-i ibni Ömer veya kısaca Cezire (ada) adını vermişlerdir.

Kâtip Çelebi, Cihannüma’sında, ırmak taştığı zaman suların ikiye ayrılarak şehri ve kalesini kuşattığını, halkın şehre girip çıkmasının köprüler aracılığıyla yapıldığı için buraya Cezire denilmiş olduğunu söyler.

Cizre’nin yerinde Eskiçağda Dicle üzerinden bir geçit yeri bulunuyordu.

Ortaçağda Sasaniler tarafından burada bir taş köprü yapıldı.

XIX. yy. sonlarına kadar bakımsız kalmakla beraber yine de kullanılmış olan bu köprü, sonraları büsbütün terk edildi.

Karşıdan karşıya sallarla geçildi. Sonrki yıllarda yeni bir köprü yapıldı.

Ortaçağda Cizre’den Musul’a kayık ve keleklerle odun, bal, tereyağı, kuru meyve v.b. gönderilirdi.

Fakat sonradan bu ticaret şehri önemini kaybetti.

XX. yy. başlarında kasabanın nüfusu 10 000’i bulmuyor, evlerin kapladığı alan, bazalt taşından yapılmış surların ancak bir kısmını kapsıyordu.

Birinci Dünya savaşından sonra çizilen sınırlara göre Cizre bir sınır beldesi durumuna geldi: Suriye’nin hudut karakolu (Divar), kasabanın hemen güneyinde bulunduğu gibi, Irak sınırı, yine son yıllarda yapılmış bir yolla, Silopi üzerinden 44 km uzaklıktadır.

Bir cevap yazın