Çopur Musa Ayaklanması,İsyanı

Çopur Musa Ayaklanması,Çopur Musa Yabancı devletlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyecek kadar, vatansızdı.

Çopur Musa İsyanı

Çopur Musa, daha önceleri de haydutluk, eşkıyalık yapmıştı. Daha sonra pişman olduğunu söylemiş, Uşak Hücum Taburu’na gönüllü olarak katılmıştı.

Zayıf karakterli olması nedeniyle, kendisini bir türlü dürüst olmaya alıştıramamıştı.

Çopur Musa, kendisi gibi başıboş, macera seven kimseleri etrafına toplayarak yağma ve vurgunculuk yapmaya alışmıştı.

Bu sebeple pişman olarak katıldığı Uşak Hücum Taburu’ndaki görevinden kaçtı.

Çivril’in kuzeyindeki Bozdağı’naçıkarak ‘Musa Efe’ olarak eşkıyalığa başladı.

Bir aralık Anzavur adı ile asker bile topladığı görüldü. Yanında bulundurdûğlı adamlarının çoğu asker kaçağı idi. Uşak ve çevresindeki eşkıyalık olaylarını yapan bunlardı.

Çopur Musa çevrede çok çabuk ün yaptı. Yanındaki adamlarının sayısı hızla arttı.

21 Temmuz 1920 günü yanında yirmi kadar silâhlandırılmış adamı ile Çivril’e geldi.

O gün Çivril’in pazarı vardı. Pazarın en kalabalık bir saatinde, ilçe kaymakamı ve ilçedeki tabur komutanı Binbaşı Ali Rıza ile karşılaştı.

Kalabalık arasında onlara: “Heyet-i Milliye fakir halkı., cepheye sürüyor, topladıkları paraları istedikleri gibi harcıyorlar.

Erler buna razı değildir. Ben de bu sebeple Heyet-i Milliye’yi dağıtmak için dağa çıktım.” dedi.

Çivril’in kalabalık olduğu gündü. Bir olay çıksa insanlar ölebilirdi. Bu sebeple kendisine nasihat edilmesi yoluna gidildi. Ancak etkili olunmadı ama, bir zarar da verdirilmedi.

İlçeden uzaklaşan Çopur Musa ve adamlarının arkasından, bir subay komutasında milli kuvvetlerden 40 kadar atlı asker çıkarıldı.

Bulundukları yerde çarpışacaklardı. Bu sebeple takip etmeye başladılar. Ayrıca 23. Tümen’den bir birlik de, Bozdağ’a gönderildi.

Aynı iş için 27 Temmuz 1920 günü Afyonkarahisar’da bulunan 12. Süvari Bölüğü de Bozdağ’a gönderildi.

Etrafının sarıldığını anlayan Çopur Musa, daha fazla dayanamadı. iki gün sonra yanındaki 8 adamı ile Yunanlılara katıldı. Bu suretle bölge halkı Çopur Musa Ayaklanması ve bir eşkıyadan kurtulmuş oldu.

Bir cevap yazın