Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Çorlu Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

Çorlu tarihi yerler,Çorlu kent tarihi,Çorlu Tarihi,Osmanlılar zamanında önce 1357’de ele geçirilmiş, sonra yeniden Bizanslılar tarafından alınmış, 1361’de (Murad I zamanı) Lala Şahin Paşa tarafından kesin olarak alınıp “surları yıktırılmıştır.

Osmanlı imparatorluğu devrinde Rumeli yollan üzerinde önemli bir konak yeri rolünü oynadığı için Çorlu, cami (Süleymaniye), han ve hamamlarla donatıldı.

1876-1877 Savaşı sırasında bir süre rus istilâsına uğrayan şehir, 1882’de ahalisinin çoğunluğu Türklerden oluşmuş 5 000 nüfuslu bir kasaba idi. Balkan harbinde (7 kasım 1912) BuU garların eline geçtiyse de tekrar alındı (14 temmuz 1913).

Birinci Dünya savaşı sonunda Yunanlıların işgaline uğradı (20 temmuz 1920), fakat Milli mücadele sonunda türk kuvvetlerine teslim edildi (31 ekim 1922).

İkinci Dünya savaşı sırasında önemli bir askeri merkez haline getirildi.

Savaştan sonra da bu bakımdan önemini korudu.

Bir yanıt yazın