Çorlulu Kasım Alimi Kimdir

 

Çorlulu Kasım Alimi Divan şairi (XVII. yy.).

Tarih düşürmekle (önemli olayların tarihlerini ebcet hesabiyle belirten mısra veya beyit) şöhret kazandı.

Müderrislik ve kadılık yaptı.

Şiirlerine tezkirelerde rastlanır.

Bir cevap yazın