Cornell İndex Testi Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Cornell İndex Testi Nedir
Bu soru çizelgesi, ilk önce amerikan ordusu için, New York’taki Cornell üniversitesine bağlı psikologlar ve psikiyatri uzmanları tarafından meydana getirilmiştir

Cornell İndex Testi Nedir,Bu soru çizelgesi, ilk önce amerikan ordusu için, New York’taki Cornell üniversitesine bağlı psikologlar ve psikiyatri uzmanları tarafından meydana getirilmiştir (bunlar arasında,.

Wolff ve Wechsler gibi bilgim adamlarını da saymak gerekir).

Bu soru çizelgesinde 100 soru vardır; denek, bu soruları «evet» veya «hayır» diye cevaplandıracaktır.

(Bu çizelgede «evet» niteliğinde olan cevaplar çoğu zaman patolojiktir.)

Soruların (itemlerin) bazılarına «stop sorular» adı verilir, çünkü bunlar, kesin bir patolojik belirtiyi gösterir.

Testten elde edilen not toplamı, deneğin verdiği patolojik cevapların sayısına eşittir.

iki çeşit notlama sistemi vardır:

1. «Stop sorular» dikkate alınmaksızın kritik notu 26’da tutmak: bu sistem, ruhsal bozukluklar gösteren deneklerin yüzde 50’sini ayırabilmek imkânını verir.

2. «Stop soruları dikkate alınarak 35’i kritik not olarak tespit etmek: bu yol hasta deneklerin yüzde 83’ünü ayırdetmeyi mümkün kılar.

Cornell indeks soru çizelgesi normal deneklerle ruhi bozuklukları olan denekleri kısa sürede birbirinden ayırdetmede yarayan bir testtir, çünkü kolektif olarak uygulanabilir.

Testin gerek talimatı, gerek uygulanması açıkça anlaşılır.

Değerlendirilmesi de kolaydır.

Bir cevap yazın