Çubuk Çayı

Çubuk Çayı, Ankara (Engürü) suyunun bir kolu: 84 km uzunluğunda.

Çubuk Çayı
Çubuk Çayı, Ankara (Engürü) suyunun bir kolu: 84 km uzunluğunda.

Aydos dağının güney yamaçlarından güneye doğru akarak dar bir vadiden geçer.

Çubuk ovasına İner ve burayı kuzeyden güneye doğru keser.

Ovadan çıkınca tekrar dar bir boğaza girer.

Bu kesimde Çubuk I barajı, ovanın kuzeyindeki boğazda da Çubuk II barajı kurulmuştur.

Ankara’nın kuzeyinde batıya yönelen Çubuk çayı, Ankara suyuna kavuşur.

Barajların yapılması sebebiyle” çayın aşağı çığırında kurak mevsimde hemen hemen su kalmaz.

Bir cevap yazın