Çuha Nedir,Osmanlı | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Çuha Nedir,Osmanlı,İnce, sık dokunmuş, tüyleri olmayan kumaş.

Osmanlıda Çuha Nedir

Çuha Nedir
Çuha ,Osmanlı,İnce, sık dokunmuş, tüyleri olmayan kumaş.

Çuha fabrikalarda çuhalar yedi renk üzerine dokunur, cins ve desenlerine göre poturlu, mor, miskî gibi adlarla anılırdı.

Dokunuşlarına göre ise üçe ayrılan çuhanın yedi endazeliğine yağmurluk, altı endazeligine miriahûri, dört endazeliğine çakşır denirdi.

Önceleri Türkiye’ye dışarıdan gelen çuhaların en çok beğenilenleri İran, Mısır ve Türkistan çuhalarıydı.

XVI. yy.dan sonra İse, prangon, london, kanton, bunduki ve frengi skarlar adlarındaki, İngiliz, fransız ve İtalyan çuhaları moda oldu.

Saray ve yüksek rütbeli devlet adamları Avrupa’dan getirtilen çuhaları, askerî teşkilâta mensup olanlar ise Edirne ve Selânik’de dokunan çuhaları kullanmak zorundaydılar.

Ordunun ihtiyacını karşılamak üzere 1848 yılında, Bulgaristan’da islimye çuha fabrikası açıldı.

Halkın kullanacağı çuha çeşidi kanunla tespit edilirdi.

Müslüman olmayanlar çakşır cinsi ve kara çuha kullanmak zorundaydı.

Törenlerde verilen armağanlar arasında yeri olan çuha, zamanla sivil kıyafetlerin yayılması üzerine ortadan kalktı.

Çuhacılar

Osmanlı devrinde çuha dokuma ve ticaretiyle uğraşanların bağlı oldukları lonca. (Loncalar şehrin kadısına bağlı kuruluşlardı.

Çuhacılar, kethüdalar ve yiğitbaşları tarafından yönetilirdi.

Aralarında türklerden başka hıristiyan ve yahudiler de bulunurdu.) Çuhacılar hanı, çuha ticaretinin yapıldığı yer.

Hassa ‘çuhacıları, osmanlı sarayı için, çuha dokuma ve dışarıdan çuha getirme imtiyazına sahip olanlara verilen ad.

Bir cevap yazın