Cumba Nedir,Mimarisi

Cumba Nedir,Yapı yüzüne çıkıntı olarak yapılan pencere; Yola uzanan cumbaların altındaki destekler.

Cumba Mimarisi

Cumba mazgal (cumba sekendaz, cumba metris, kale cumbası da denir), kale üzerinde cumba şeklinde mazgal.

Tahkim edilmiş çanaklık veya savaş gemisi kulesi.

Tamimlerin okunduğu, kürsü biçiminde ahşap çıkma.

Cumba’nın yaygın bir adı da çıkma’da.

Çıkmanın duvarları alt katın duvarları üzerine bindirmelikler veya desteklerle oturur.

Bulundukları yere göre mahalli özellikler gösteren eski evlerin cumbaları değişik şekillerde yapılırdı.

Bursa, Kütahya, Eskişehir ve İzmir’de çıkmalar destek üzerine; Ankara evlerinde ise taban kirişlerinin üstüste konulmasından meydana gelen bindirmelikler üzerine inşa edilirdi.

Destekler daha çok ahşap binalarda, bindirmelikler ise kerpiç inşaatta kullanılır.

Evlerin alt kısmını yağmur sularından korumak ve sokağı rahatça görebilmek için üst katlar cumba şeklinde yapılırdı.

Dışarı doğru çıkıntılı ve etrafı örtülü olarak inşa edilen balkonlara ve eski evlerdeki pencerelerin Önüne konan karınlı olarak yapılan kafeslere de cumba adı verilir.

Cumba mazgal Avrupa’da Ortaçağ askerî mimarîsinde savunma bakımından çok yararlı olmuştur. (Gözcü kulesi ile karıştırılmamalıdır.)

Gene Avrupa’da cumba, sivil mimaride soylu kişilerin evlerinin veya belediye saraylarının önlerinde zarif bir çıkma meydana getirir ve belediye başkanlarının kürsüsü olarak kullanılır.

Bir cevap yazın