Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

CoğrafyaTarih

Cürcan Bölgesi | Ansiklopedik Bilgi |

Cürcan Bölgesi,Hazar denizinin güneyinde eyalet.Cürcan, Yezid bin Mühelleb devrinde Emevilerin eline geçti (716).

Merzbanlar soyundan hükümdarların yönettiği Cürcan merkez olarak X. yy.da tarım ve ticaret alanında gelişti, önemli bir şehir oldu.

Bu bölgede Merdavic bin Ziyar’ın kurduğu Ziyarier devleti (928), Samanoğulları ve Gaznelilere vergi vererek yüz yıl kadar yaşadı.

XIV. yy.da moğol ıstilâsıyle yıkılan Cürcan, Timur tarafından onarıldıysa da bir daha kalkınamadı.

Düşman akınlarından korunmak için yapılan Şehristan-ı Yezdgırd ve Şehr-i Peruz gibi kalelerin yanısıra Ziyarilerden Kabus bin Beşmigir’in yaptırdığı (1006) Kümbet-i Kabus adlı yapı başlıca eserlerdir.

61 m yüksekliğinde ve silindir biçimindeki kümbetin dış yüzeyinde 2,5 m eninde kanatlar bulunur.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın